OHO Live TV Suomi

Joka päivä jotain uutta

Ulkosuomalaisnuoret ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista ja he haluavat vaikuttaa

Ulkosuomalaisnuorilla on kiinnostusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, mutta he eivät koe näkyvänsä riittävästi päätöksenteossa, järjestötoiminnassa ja mediassa. Ulkomailla asuvat nuoret kokevat kevään 2019 eduskuntavaaleissa käyttöön otetun kirjeäänestyksen myönteisenä uudistuksena, selviää Suomi-Seura ry:n teettämässä selvityksessä.

Maanantaina 7.10. julkaistavassa Siivet vievät, juuret Suomessa – Suomi-Seura ulkosuomalaisnuorten palvelujen tarjoajana – selvityksessä nuorten vastauksissa korostuvat liikkuvuus ja maailmankansalaisuus. 

-Ulkosuomalaisten nuorten arkea ja ”kulkemista” eivät näyttäisi määrittelevät aikaan sidoksissa olevat suunnitelmat, vaan nuoret elävät ikään kuin ”välitiloissa”, jolloin tulevaisuus on avoin uusille mahdollisuuksille, toteaa selvityksen laatija tohtorikoulutettava Outi Arvola.

Ulkosuomalaisnuorten mielestä heidän elämäänsä voisi tuoda Suomessa aiempaa enemmän esille. Esimerkiksi televisio, sanomalehdet, artikkelit, dokumentit ja eri sosiaalisen median foorumit voisivat hyödyntää ulkosuomalaisten nuorten arjen tarinoita.

Kiinnittämällä enemmän huomiota koulutukselliseen ja työelämän tasa-arvoisuuteen ja huomioimalla ulkosuomalaisten nuorten integroituminen Suomeen voitaisiin nuorten mukaan saada toisaalta osaavia tekijöitä Suomeen ja toisaalta kirkastettua Suomi-brändiä muualla.

Nuorten palvelutarpeet esimerkiksi paluumuuttotilanteissa näyttäytyivät erilaisina sen perusteella, kuinka kauan nuori oli asunut muualla kuin Suomessa. Jos Suomessa asumisesta on pitkä aika tai nuori on asunut koko ikänsä muualla, Suomeen muuttoon tarvitaan ohjausta ja tukea. Vaikka internet on täynnä tietoa, ulkosuomalaisten nuorten tilanteet ovat usein spesifejä, eikä juuri niihin löydy aina suoraa vastausta. Haasteena on löytää oikea tieto oikeaan aikaan.

-Vastaajista vain seitsemällä prosentilla oli lapsia. Kuitenkin nuorten tulevaisuuden suunnitelmissa lasten sidos omiin sukujuuriinsa koettiin tärkeäksi ja lapsille haluttiin opettaa Suomen kieltä ja kulttuuria, toteaa Outi Arvola.

Selvitystä varten toteutettiin keväällä 2019 kysely 18–29-vuotiaille ulkomailla asuville suomalaisille nuorille. Kyselyyn vastasi 611 nuorta, joista Suomen kansalaisia oli 76 prosenttia, monikansalaisia 22 prosenttia ja muun kuin Suomen kansalaisia kaksi prosenttia. Enemmistö vastaajista ilmoitti olevansa kaksi- tai monikielisiä ja käyttävänsä arjessa sujuvasti eri kieliä. Vastaajista enemmistö asui Ruotsissa ja Iso-Britanniassa. Lähes puolet vastaajista oli muuttanut ulkomaille 1–4 vuoden sisällä. Suomesta muuttamisen syynä oli joko opiskelu, työ tai uusien kokemusten saaminen. Toisen ja kolmannen polven suomalaisia oli 13 prosenttia kyselyyn vastaajista.

Siivet vievät, juuret Suomessa – Suomi-Seura ulkosuomalaisnuorten palvelujen tarjoajana – selvitys on luettavissa Suomi-Seuran ry:n kotisivuilla https://suomi-seura.fi/nuoret/