OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Venäjä tarjoaa Ukrainalle vuodella pidennettyä kaasun kauttakulkusopimusta

Venäjän energiajätti Gazprom haluaa pidentää nykyistä sopimusta, jonka voimassaolo päättyy ensi vuonna, tai allekirjoittaa uuden yksivuotisen kaasun kauttakulkusopimuksen Ukrainan kanssa maan kansallisen öljy- ja kaasuyrityksen Naftogazin kanssa.

Gazprom kertoi maanantaina medialle, että harkittuaan eurooppalaisten kuluttajien vuoden 2020 kaasunkysyntää se toimitti virallisen ehdotuksen Naftogazille.

Kuitenkin Gazprom korosti, että oikeudelliset asiat on ratkaistava Venäjän kanssa ennen sopimuksen jatkamista tai uuden allekirjoittamista. Yksi sopimuksen perusedellytyksiä on molemminpuolinen vetäytyminen kaikista kansainvälisistä välimiesmenettelyistä sekä lopettamalla kaikki oikeudenkäynnit.

Gazprom vaatii myös Ukrainan monopolivastaisen komitean vetämään takaisin päätöksensä asettaa sakkoja venäläiselle yritykselle väitetyistä kilpailulakien rikkomisesta ja, että Naftogazin tulisi vetää takaisin EU:lta pyyntönsä käynnistää oikeudellinen menettely sitä vastaan.

Gazprom odotttaa myös vastausta Naftogazilta suorista kaasun ostoista Venäjältä. Vuonna 2015 Kiova ilmoitti, että se on keskeyttänyt venäläisen maakaasun ostot, ja siitä lähtien ostanut toimituksia Euroopan valtioilta korkeampaan hintaan.

Moskova on hiljattain tarjonnut Kiovalle jopa 25 prosentin alennusta suorille kaasutoimituksille, mutta Naftogaz vaatii, että tämä alennus ei korvaisi summaa, jonka Gazpromin on määrätty maksamaan Tukholman välimiesoikeudessa. Vuonna 2018, tuomioistuin päätti, että venäläisen yhtiön tulisi maksaa Naftogazille $ 2.6 miljardin euron korvaus kaasun toimitusvajeesta Ukrainalle. Gazprom on valittanut päätöksestä.

Olemassa oleva kaasusopimus Moskovan ja Kiovan välillä päättyy vuoden lopussa. EU:n välittämänä, osapuolet ovat keskustelleet ehdoista, mutta useat kolmikantaneuvottelut ovat toistaiseksi osoittautuneet turhiksi. Ukraina vaatii, sopimuksen allekirjoittamista vähintään kymmeneksi vuodeksi, kun taas Moskova tarjoaa vain yksivuotista sopimusta.
RT