OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Ainoastaan 8 % EU:n avustuksesta menee maailman köyhimmille maille

Euroopan unioni huutaa usein maailmalle sen suuresta satsauksesta humanitäärisessä työssä, mutta uusi raportti on paljastanut, että vain kahdeksan prosenttia ryhmän avusta saavuttaa maailman köyhimmät maat.

Kansalaisjärjestöjen verkoston äskettäin julkistama tutkimus Concord osoittaa, että hyvin vähän EU: n jäsenvaltioiden lahjoittamista miljardeista pääsee sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Viime vuonna vähiten kehittyneisiin maihin suuntautuvan avun määrä nousi marginaalisesti 0,11 prosentista 0,12 prosenttiin, mutta 16 maailman köyhimmistä maista sai vain kahdeksan prosenttia EU: n rahoituksesta.

Raportti paljastaa myös, että EU:n tuki laski toista vuotta peräkkäin ja on tällä hetkellä vain 0,47 prosenttia unionin yhteenlasketusta bruttokansantulosta.

EU sitoutuu Yhdistyneiden Kansakuntien tavoitteeseen kuluttaa 0,7 prosenttia yhdistetystä bruttokansantuotteesta tällaiseen apuun, mutta tällä hetkellä se ei saavuta tavoitetta ennen vuotta 2061.

Tällä hetkellä vain Ruotsi, Luxemburg, Tanska ja [pian lähdössä oleva] Britannia ovat saavuttaneet 0,7 prosentin sitoumuksen. Britannian tärkeimmät poliittiset puolueet ovat luvanneet pitää tavoitteensa sen jälkeenkin, kun se poistuu ryhmästä.
RT