OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Itä-Suomen yliopiston hakijamäärä kasvoi

Itä-Suomen yliopistoon haki kevään toisessa yhteishaussa 24 000 hakijaa. Hakijamäärä kasvoi noin kymmenen prosenttia edellisestä vuodesta, jolloin hakijoita oli 21 931.

Itä-Suomen yliopisto on yhteishaussa neljänneksi suosituin yliopisto. Eniten hakijoita oli Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistoihin. 

Itä-Suomen yliopistossa eniten hakijoita oli lääketieteeseen (4910 hakijaa), oikeustieteeseen (3380), psykologiaan (2321) ja kauppatieteisiin (Joensuu 1561, Kuopio 1830).

Luokanopettajakoulutuksessa hakijamäärä kasvoi 1181 hakijaan, viime vuonna hakijoita oli 1022. Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa oli uutena hakukohteena kasvatustieteen kandidaatti ja maisterikoulutus, mikä nosti varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen hakijamäärää yhteensä 439 hakijaan (viime vuonna 323).

Itä-Suomen yliopiston ensisijaiseksi hakukohteekseen valinneiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Itä-Suomen yliopiston valitsi tänä keväänä ensisijaiseksi hakukohteekseen noin 6 700 hakijaa (viime vuonna 6238).

Koko maassa korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa hakijoiden määrä on noin 152 000

– Itä-Suomen yliopistolla on yhteishaussa mukana noin 140 hakukohdetta, joista puolet ovat maisterihakuja. On hienoa, että koulutustemme vetovoima vahvistuu edelleen, toteaa akateeminen rehtori Tapio Määttä.

Hakijoista keskimäärin noin joka yhdeksäs saa opiskelupaikan. Opiskelijavalintojen valintakokeet ajoittuvat touko-kesäkuulle ja tulokset julkaistaan viimeistään 8. heinäkuuta.