OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Täysjyväviljan käytön lisääminen vähentäisi merkittävästi tyypin 2 diabeteksen kustannuksia

Täysjyväviljavalmisteiden käytön lisääminen voisi alentaa merkittävästi tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuutta sekä sen hoitoon liittyviä kustannuksia Suomessa. Tämä selviää Itä-Suomen yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta, jonka tulokset julkaistiin äskettäin Nutrients-lehdessä.

– Tutkimuksemme mukaan jo yksi täysjyvävilja-annos osana päivittäistä ruokavaliota pienentää väestötasolla tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuutta ja sitä kautta diabeteksesta aiheutuvia suoria kustannuksia, verrattuna henkilöihin, jotka eivät syö täysjyväviljavalmisteita päivittäin. Yhteiskunnallinen säästöpotentiaali seuraavan kymmenen vuoden aikana olisi nykyarvossaan 300 miljoonasta eurosta aina lähes miljardiin euroon, riippuen oletetusta täysjyväviljavalmisteiden käytön osuudesta osana päivittäistä ruokavaliota. Yksilötasolla tämä taas tarkoittaa terveyden kannalta laadukkaampia elinvuosia, kertoo professori Janne Martikainen Itä-Suomen yliopistosta.

Tyypin 2 diabetes on yksi nopeimmin yleistyvistä kansansairauksista Suomessa ja maailmalla. Terveellinen ravitsemus, joka tukee painonhallintaa, on keskiössä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä. Täysjyväviljavalmisteiden päivittäisen käytön yhteys pienempään diabetesriskiin on osoitettu lukuisissa aineistoissa.

– Ravitsemussuositusten mukaan täysjyväviljavalmisteita pitäisi syödä vähintään 3–6 annosta päivässä, energiantarpeesta riippuen. Kolmannes suomalaisista ei syö edes yhtä annosta täysjyväviljaa päivässä ja kaksi kolmannesta saa ruoastaan liian vähän kuitua, kertoo tutkimuspäällikkö Jaana Lindström THL:stä.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa hyödynnettiin muun muassa kansallisten seurantatutkimusten, kuten FinTerveys-tutkimuksen tuloksia arvioitaessa täysviljatuotteiden käytön lisäämisen terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä.

– Yhdistämällä tietoja tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuudesta väestötasolla ja sen hoidon aiheuttamista kustannuksista sekä julkaistua näyttöä täysviljatuotteiden käytön vaikutuksista tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuden pienentymiseen meidän oli mahdollista arvioida potentiaalisia terveydellisiä ja taloudellisia hyötyjä sekä yhteiskunnan että yksilön näkökulmista, toteaa Martikainen.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto