OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: Julius Rito / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Auta pelastaja ehjänä kotiin – toimi näin liikenneonnettomuuspaikalla: vauhti pois ja katse eteenpäin

Varomaton toiminta onnettomuuspaikkoja lähestyttäessä aiheuttaa turhia riskejä – ja pahimmassa tapauksessa lisäonnettomuuksia.

Haastavissa olosuhteissa sattuneet tieliikenneonnettomuuspaikkojen vaaratilanteet ja lisäonnettomuudet herättävät huolta pelastusalan työntekijöiden työturvallisuudesta. Palopäällystöliitto vetoaakin jokaiseen tienkäyttäjään, jotta onnettomuuspaikat olisivat turvallisia myös niillä työskenteleville pelastajille ja muille viranomaisille: oikeanlaisella toiminnalla jokainen voi pienentää lisäonnettomuuksien ja vaaratilanteiden riskiä sekä mahdollistaa pelastajille työrauhan.

– Vauhti pois ja katse eteenpäin, kiteyttää tieliikennepelastamisen toimikunnan puheenjohtajana toimiva palomestari Juha Virolainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

Turhia riskejä onnettomuuspaikoilla aiheuttavat esimerkiksi liian suuri tilannenopeus, kuvaaminen ja keskittymisen herpaantuminen onnettomuuspaikkaa lähestyessä. Jokaisen tienkäyttäjän on tärkeä muistaa vastuunsa omasta ja muiden turvallisuudesta erityisesti onnettomuuspaikkaa ohittaessaan, sillä pelastuslaitoksen resurssit eivät aina riitä laajamittaiseen liikenteen ohjaukseen varsinkaan onnettomuustilanteen alkuvaiheessa.

Turvallista työskentelytilaa pelastushenkilöstö luo muun muassa hidastamalla ohiajavien autojen vauhtia, kaventamalla kaistaa keiloilla ja ohjaamalla autot osittain pientareelle.

Näin lähestyt onnettomuuspaikkaa turvallisesti:

  • Pidä katse edessä olevassa liikenteessä ja keskity ohittamaan onnettomuuspaikka turvallisesti.
  • Hiljennä rauhallisesti ajonopeutta jo hyvissä ajoin ennen onnettomuuspaikkaa. Huolehtimalla riittävästä turvavälistä muihin autat välttämään ylimääräiset törmäykset.
  • Älä kuvaa onnettomuuspaikalla. Kuvaaminen ja onnettomuuspaikan tarpeeton vilkuilu kasvattaa lisäonnettomuuksien ja vaaratilanteiden riskiä niin autoilijoille kuin pelastushenkilöstöllekin.
  • Aja onnettomuuspaikan ohi poliisin tai pelastushenkilöstön ohjaamaa reittiä.

Lähde: Suomen Palopäällystöliitto ry