OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: Palopäällystöliitto

Palopäällystöliitto kehottaa tiellä liikkujia maltillisuuteen hiihtolomaliikenteessä

Lämpö- ja säätilat vaihtelevat päivästä ja vuorokaudenajasta riippuen. Myös kevään eteneminen on nyt ja lähiviikkoina hyvin eritahtista eri puolilla Suomea. Suomen Palopäällystöliitto kehottaa tiellä liikkujia varovaisuuteen ja varaamaan matkaan riittävästi aikaa, jotta isommilta liikenneonnettomuuksilta vältytään ja kaikki pääsevät ehjänä kotiin.

Hiihtolomaliikenteessä autoilijoita kehotetaan keliolosuhteiden ja ruuhkien mukaiseen tarkkaavaisuuteen.
Vaihteleva sää heikentää turvallisuutta etenkin taajamissa

Liikuitpa sitten jalan, pyörällä, rattailla tai moottoriajoneuvolla, lämpötilanvaihtelut, sulamisvedet sekä lumi- ja räntäsateet tekevät teistä liukkaat, vaikeakulkuiset ja arvaamattomat. Tiet voivat myös routia tehden niihin vaarallisen syviä ja suuria reikiä, joita voi olla vaikea havaita vasta sataneen lumen alta. Hiekkateillä routiminen on yleensä voimakkainta.

Auraustilanteesta riippuen kaikki väylät eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytössä, mikä voi ajaa pyöräilijöitä ja kävelijöitä käyttämään ajoväylää, ja aurattu lumi voi kaventaa ajokaistoja. Tämä lisää tarvetta varovaisuudelle ja tarkkaavaisuudelle liikenteessä. Lumipenkat voivat myös haitata näkyvyyttä, erityisesti risteysalueilla. Liikennemerkit saattavat niin ikään olla lumen peitossa.

Maantieliikenteessä maltti on valttia

Maantieliikenteessä asianmukaisilla tilannenopeuksilla ja riittävillä turvaväleillä voi parantaa ajamisen turvallisuutta merkittävästi. Matkustamo on autossa vain matkustajille. Kaikki matkustamoon pakattu ylimääräinen tavara aiheuttaa onnettomuustilanteessa vaaraa. Palopäällystöliitto kehottaa siis pakkaamaan hiihtolomatarvikkeet huolellisesti takakonttiin tai suksiboksiin.

Aurinkolasit ja pieni lumilapio on olennaista pitää autossa mukana, ja auton lasien ja peilien huolellinen puhdistaminen ennen liikenteeseen lähtöä on erityisen tärkeää, jotta ajaminen on turvallista. Samoin lyhyilläkin matkoilla on hyvä pitää lämmintä vaatetta mukana sen varalta, että autolle ja sen lämmitysjärjestelmälle kävisi jotain ja apua joutuisi odottamaan kylmenevässä autossa.

Puhelimeen ladattu 112-sovellus on hyödyksi etenkin, jos joudut pyytämään hätäkeskuksen apua tien päällä tai vieraalla paikkakunnalla. Sovelluksen paikannusominaisuus voi säästää hätätilanteessa kriittistä aikaa.

Lähde: Suomen Palopäällystöliitto ry