OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Suomalaisilla on väärinkäsityksiä kotivakuutuksen kattavuudesta – eniten epätietoisuutta vesivahinkojen korvauksista

Suomalaisilla on väärinkäsityksiä siitä, mikä kaikki kuuluu kotivakuutuksen piiriin. Pohjola Vakuutuksen Kodin riskitestiin tähän mennessä saatujen 2 400 vastauksen perusteella suomalaisilla on eniten väärinkäsityksiä kotona sattuneiden vesivahinkojen korvauksista.

Jopa puolet vastaajista olettaa, että astianpesukoneen aiheuttamat vesivahingot korvataan aina täysimääräisesti. Lisäksi melkein 40 prosenttia vastaajista jättää astianpesukoneen päälle ilman valvontaa.

– Vakuutus ei korvaa vahinkoja välttämättä täysimääräisesti tai pahimmillaan niitä ei voida maksaa ollenkaan, jos astianpesukone on jätetty päälle ilman valvontaa ja se aiheuttaa vesivahingon, muistuttaa henkilöasiakkaiden omaisuusvakuutuksista vastaava Iiris Saranpää Pohjola Vakuutuksen tiedotteessa.

Pohjolan tilastojen mukaan vuotovahingot aiheuttavat palovahinkojen ohella kaikkein kalleimmat vahingot. Eniten vuotovahinkoja aiheuttaa astianpesukoneen tulo- ja poistoletkujen irtoaminen, vuotaminen tai rikkoutuminen.

Noin 80 prosenttia vastaajista olettaa myös, että pitkän ajan kuluessa syntyneet vesivahingot korvataan joko omasta tai taloyhtiön vakuutuksesta.

— Tällainen vahinko voi syntyä esimerkiksi kylpyhuoneen rakenteille suihkun roiskeiden aiheuttamana. Näitä vahinkoja ei kuitenkaan korvata, koska vakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja, selittää Saranpää.

Särkymisvahinkoihin ei aina huomata hakea korvauksia

Riskitestin vastaukset osoittavat myös, että kaikkia kotivakuutuksesta korvattavia vahinkoja ei tunnisteta, kuten esimerkiksi kotona vahingossa itse aiheutettuja äkillisiä särkymisvahinkoja. Näitä vahinkoja kuitenkin korvataan laajoista kotivakuutuksista. Lähes 30 prosenttia kyselyyn vastanneista olettaa, että vahinkoja korvataan vain, jos joku toinen on aiheuttanut rikkoutumisen, tai ettei niitä korvata kotivakuutuksesta ollenkaan. Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan eniten kotona rikkoutuu puhelimia, muita äly- ja tietotekniikkalaitteita sekä silmälaseja.

Katoamisvahingot eivät sen sijaan kuulu kotivakuutuksen piiriin, vaikka lähes puolet testiin vastanneista uskoo kodin lähistöllä tapahtuneiden arvotavaroiden hukkaamisten menevän kotivakuutuksen piikkiin.

Lisäksi reilu neljännes vastaajista luulee kotivakuutuksen korvaavan aina ilmalämpöpumpun rikkoutumisen. Kodin laitteiden rikkoutumisista ilmalämpöpumpun osalta korvauskäytännöt vaihtelevat riippuen muun muassa vahingon laadusta.

— Moneen kotiin ja asumiseen liittyvään riskiin pystyy varautumaan ottamalla tarpeeksi kattavan kotivakuutuksen, mutta osa vahingoista on vakuutuksen ottajan vastuulla. On hyvä ottaa selville, mitä kotivakuutus korvaa. Jos on yhtään epävarma vahingon korvattavuudesta, kannattaa aina tehdä vahinkoilmoitus, Saranpää neuvoo.

Lähde: Pohjola Vakuutus