OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Suomen kirkonjohtajat: Turvapaikanhakijoiden palautuskieltoa ja uskonnonvapautta on kunnioitettava

Suomen kirkonjohtajat ovat antaneet 22.8.2019 julkilausuman, jossa he puolustavat turvapaikanhakijoiden oikeuksia. Heidän mukaansa lakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin kirjattua ehdotonta palautuskieltoa on noudatettava. Ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa uhkaa kuolemanrangaistus tai muu epäinhimillinen kohtelu. He korostavat, että uskonnon tai vakaumuksen vapaus kuuluu kaikille. 

Olemme kirkoissamme seuranneet huolestuneina useiden turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia turvattomille alueille ja mahdollisesti jopa kuolemanvaaraan. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet saattavat joutua jättämään perheensä Suomeen, keskeyttämään hyvin alkaneen työnsä tai opiskelunsa. Monet pelkäävät palata kotimaahansa ja elävät jatkuvassa pelossa ja epävarmuudessa.

Lakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin kirjattua ehdotonta palautuskieltoa on noudatettava. Ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Turvapaikanhakijoihin, jotka ovat jättäneet aiemman uskontonsa ja kääntyneet kristityiksi, kohdistuu monilla alueilla todellinen uhka. Siitä kertovat myös ihmisoikeusjärjestöjen tutkimukset ja raportit. Siksi kääntyneiden vakaumuksen arviointi turvapaikkaprosessin osana on erityisen tärkeässä asemassa. Syvän huolen vallassa olemme seuranneet, miten osa kirkkojemme aktiivisista jäsenistä on saanut virallisen päätöksen siitä, ettei heidän kristillisyytensä ole aitoa, tai heidän on arveltu voivan palata maihin, joissa he saattavat olla hengenvaarassa.

Vakaumuksen aitoutta on vaikea arvioida ilman riittävää uskonnollista ja kulttuurista asiantuntemusta. Uskonnon lukutaito on oma osaamisalueensa, johon yhteiskunta kouluttaa muun muassa kirkkojemme työntekijöitä. Uskontoasioihin erikoistuneiden, kokeneiden asiantuntijoidemme ääntä ei kuitenkaan huomioida riittävästi turvapaikkapuhutteluissa tai hallintoelimissä. Uskonnollisen vakaumuksen aitoutta arvioivat virkamiehet, joilla tätä koulutukseen perustuvaa osaamisaluetta ei ole.

Uskonnonvapaus sisältää oikeuden vaihtaa uskontoa ja harjoittaa sitä vapaasti. Tämä oikeus kuuluu kaikille, eikä kenenkään tulisi joutua sen vuoksi vaaraan tai vainon kohteeksi. Meidän tulee pystyä parempaan. Asiantuntijalausuntojamme kristillisen vakaumuksen arvioinneissa täytyy kuulla.

Yhteiskunnan ja sen viranhaltijoiden vastuullisena tehtävänä on suojella ihmisarvoista elämää ja turvata sen edellytykset. Luotamme päätöksentekijöiden ja viranomaisten tahtoon tehdä oikein ja haluamme tukea heitä siinä. Kaikkialla ei ole samaa vapautta, josta me suomalaisina saamme nauttia, vaan ihmiset jäävät vaille suojaa. Uskonnon tai vakaumuksen vapaus kuuluu kaikille.

Helsingissä 22.8.2019

Arkkipiispa Tapio Luoma
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Arkkipiispa Leo
Suomen ortodoksinen kirkko

Kirkkokunnanjohtaja, pastori Hannu Vuorinen
Suomen Vapaakirkko

Hiippakunnan asiainhoitaja, isä Marco Pasinato
Katolinen kirkko Suomessa

Samfundsföreståndare Peter Sjöblom
Finlands svenska baptistsamfund

Distriktsföreståndare, pastor Leif-Göte Björklund
Finlands svenska metodistkyrka

Piirikunnanjohtaja, pastori Jori Brander (SVKN Ry, pj)
Suomen Metodistikirkko

Territorion johtaja, eversti Patrick Naud
Suomen Pelastusarmeija

Samfundsledare Håkan Björklund
Missionskyrkan i Finland

The Revd The Chaplain Tuomas Mäkipää
Anglican Church in Finland

Rev. Samuel Vogel
International Evangelical Church in Finland

Johtaja, pastori Aimo Helminen
Suomen Adventtikirkko

Johtaja, pastori Jari Portaankorva
Suomen Baptistikirkko

Toiminnanjohtaja, pastori Esko Matikainen
Suomen Helluntaikirkko

Tf. verksamhetsledare Maria Prost
Finlands Svenska Pingstmission

Ordförande, pastor Jan Edström
Frikyrklig Samverkan

Pääsihteeri, pastori Mari-Anna Auvinen
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Kuvituskuva: Perry Grone