OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Turkis

Taloustutkimus: Suurin osa kaikkien hallituspuolueiden kannattajista vastustaa tuotanto- ja turkiseläinten häkkikasvatusta

Taloustutkimus toteutti syyskuussa 2019 SEY Suomen eläinsuojelun tilaaman tutkimuksen, jonka mukaan ylivoimainen enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että tuotanto- ja turkiseläinten tulisi päästä liikkumaan päivittäin usean neliömetrin alueella. Suomalaisista 53 % on erittäin ja 27 % melko samaa mieltä väittämän kanssa. Melko tai täysi eri mieltä väittämän kanssa on vain 7 % suomalaisista.

Kun kysymystä tarkastellaan puoluekannatuksen mukaan, käy ilmi, että vankimmin tuotanto- ja turkiseläinten liikkumisoikeuden puolella ovat SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat. SDP:n kannattajista 91 %, vihreiden kannattajista 93 % ja vasemmistoliiton kannattajista 90 % on erittäin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa. Vasemmistoliiton kannattajien osalta tulos on suuntaa antava vastaajien alhaisen määrän vuoksi.

Myös hallitukseen kuuluvan keskustan kannattajista 73 % on erittäin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa.

– On huomioarvoista, että kolme neljäsosaa hallituspuolue keskustan kannattajista, joista löytyy suuri osa maataloustuottajista, on häkkikasvatuskiellon kannalla. Keskustan olisi tärkeää ottaa huomioon tämä tulos ja edistää liikkumisvapauden takaamista eläimille, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Myös muiden suurimpien puolueiden kannattajista ehdoton enemmistö kannattaa tuotanto- ja turkiseläinten liikkumista päivittäin usean neliömetrin alueella. Kokoomuksen kannattajista 76 % ja perussuomalaisten kannattajista 65 % on erittäin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa.

– Tutkimuksen tulos on selkeä viesti nykyhallitukselle, jonka tehtävänä on saattaa pitkään valmisteltu uusi eläinsuojelulaki päätökseen. On selvästi kansalaisten oikeudentajun vastaista, että eläimet eivät pääse liikkumaan kunnolla ahtaissa häkeissä ja parsissa. Vähintään muutaman neliömetrin liikkumistilan pitäisi olla kaikille eläimille itsestään selvyys.

Melko tai täysin eri mieltä väittämän kanssa on vain 7 % suomalaisista. 10 % ei ole samaa eikä eri mieltä, kun taas ”En osaa sanoa” -vastauksen antoi 3 % suomalaisista.

– Huomionarvoista on myös se, että väitteen kanssa eri mieltä on vain muutama prosentti suomalaisista. Eri mieltä olevia on eniten perussuomalaisissa, joissa sielläkin vain 14 prosenttia. Vihreissä taas eri mieltä olevia ei ole ollenkaan, ja SDP:ssäkin vain yksi prosentti. On tärkeää, että lainsäätäjä ottaa kansalaisten näkemyksen huomioon ja sisällyttää häkkikasvatuskiellon uuteen eläinsuojelulakiin, sanoo Pulli.

SEYn tämän vuoden Eläinten viikon teemana on Yksikään eläin ei ole häkkieläin. SEY kerää nimiä vetoomukseen tuotantoeläinten häkkikasvatuksen kieltämiseksi.

Teksti: SEY
Kuvituskuva: Markus Spiske / Unsplash