OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Lauantaina vietetään kansainvälistä intersukupuolisuuden päivää

Lauantaina 26.10. vietetään intersukupuolisuuden päivää (intersex awareness day). Intersukupuolisuudesta tarvitaan lisää tietoa koko yhteiskunnan tasolla, jotta perus- ja ihmisoikeudet toteutuisivat paremmin.

Intersukupuolisuus tarkoittaa joukkoa erilaisia kehon variaatioita, joissa sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Kyse on luonnollisesta kehollisesta moninaisuudesta.

Ihmisiin, joilla on intersukupuolisia kehollisia piirteitä, kohdistuu Suomessa ja maailmalla ihmisoikeusloukkauksia eivätkä heidän oikeutensa toteudu merkittävien tiedon puutteiden vuosi. Intersukupuolisten lasten ja nuorten kehoja on pitkään “normalisoitu” kosmeettisella kirurgialla ja hormonihoidoilla ilman, että he ovat pystyneet osallistumaan omaa kehoaan koskevaan päätöksentekoon. Tiedon puutteita on niin perheissä, sairaanhoidossa, neuvoloissa, kouluissa kuin senioripalveluissakin.

Setan tavoitteena on, että intersukupuolisten itsemääräämisoikeus ja kehollinen koskemattomuus toteutuvat lainsäädännössä ja käytännön tasolla arjessa. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja luovutaan pienten lasten kiireettömästä, kosmeettisesta sukuelinkirurgiasta.

“Toivomme, että intersukupuolisten itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen kuuluu kosmeettisen kirurgian lisäksi tarpeettomien sukupuolta muokkaavien hormonihoitojen kielto”, Setan puheenjohtaja Sakris Kupila sanoo.

Syrjintä kehon fyysisten sukupuolitettujen piirteiden perusteella on kielletty jo vuonna 2015 uudistuneessa tasa-arvolaissa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE otti intersukupuolisten oikeuksiin kantaa vuonna 2016 ja totesi, että intersukupuolisten lasten hoidossa sukupuolen muokkauksesta pidättäydyttyisiin siihen saakka, kunnes lapsi tai nuori pystyy siihen itse ottamaan kantaa.

Satoja ammattilaisia koulutettu intersukupuolisuudesta

Setan Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille -hanke on tuottanut kuluneen kahden hankevuoden aikana oppaat perheille ja intersukupuolisille nuorille, lukuisia henkilöhaastatteluja, animaatioita lapsille ja asiantuntijapuheenvuoroja videoina, ollut kustantamassa lastenkirjaa intersukupuolisuudesta, järjestänyt koulutuksia ja seminaareja sekä luonut verkostoa intersukupuolisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Kaikki hankkeen tuottamat materiaalit löytyvät hankkeen sivuilta ja ovat vapaasti hyödynnettävissä ja tilatavissa. Kehittämistyötä toteutetaan Setan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen yhteydessä.

Hankkeen koordinaattori Jaana Pirskasen mukaan hankkeen puitteissa on koulutettu ja tullaan kouluttamaan loppuvuoden aikana yli 800 sote- ja kasvatusalojen ammattilaista eri puolilta Suomea. Maksuttomia koulutuksia on järjestetty muun muassa Lappeenrannassa, Rovaniemellä, Oulussa, Tampereella ja Porvoossa.

Jaana Pirskanen

”On mahtavaa, miten suurella kiinnostuksella eri alojen ammattilaiset ovat lähteneet hankkimaan tietoa koulutuksista ja keskustelemaan intersukupuolisuudesta”, Pirskanen iloitsee.

”Selkeää on myös, että tietoa tarvitaan lisää, sillä intersukupuolisuus sekoitetaan usein transsukupuolisuuteen tai muunsukupuolisuuteen. Intersukupuolisuus viittaa kuitenkin nimenomaan kehoon, ei sukupuoli-identiteettiin, ja siihen liittyy omia erityiskysymyksiään, joten on tärkeää että ammattilaiset lisäävät tietouttaan, että sensitiivinen kohtaaminen tapahtuisi paremmin kaikkien asiakasryhmien kohdalla.”

Hankkeen ja teemapäivän tavoitteena on, että intersukupuolisten on helpompi käyttää ääntään yhteiskunnassa ja olla näkyviä palveluissa, kuten päiväkodeissa, kouluissa ja ikääntyneille suunnatuissa palveluissa. Intersukupuolisuus koskee kaikenikäisiä.

”Tarvitsemme yhteiskunnassa laajempaa ymmärrystä kehojen moninaisuudesta, jotta salaisuuksien kulttuurista voidaan siirtyä maailmaan, jossa intersukupuoliset kehonpiirteet ovat yksi luonnollinen osa elämää ja ihmisten moninaisuutta”, Pirskanen muistuttaa.