OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Helsinki Liikenne Pysäköinti

Sama laki, eri tulkinnat – pysäköintikiekon käytössä on paikkakuntakohtaisia eroja

Tieliikennelain epäselvyyksien takia jollakin paikkakunnalla sallittu toimintatapa johtaa toisella paikkakunnalla pysäköintivirhemaksuun. Esimerkiksi tulkinnat pysäköintikiekon käytöstä vaihtelevat. Ensi kesänä voimaan astuvassa uudessa tieliikennelaissa näitä epäselvyyksiä ei ole korjattu.

Pysäköintikiekon käyttöön liittyvä lainsäädäntö ei ole yksiselitteinen, minkä takia sitä tulkitaan eri puolilla Suomea eri tavoin. Lisäksi yksityisen pysäköinninvalvonnan linjaukset saattavat erota myös saman kaupungin pysäköinninvalvonnan linjauksista. Näin ei tietenkään saisi olla, vaan koko maassa tulisi noudattaa yhtenäistä lainsäädännössä tarkasti määriteltävää käytäntöä.

Autoliitto selvitti asiaa pyytämällä eri paikkakuntien pysäköinninvalvonnalta vastausta siihen, kuinka nämä tulkitsevat kahta esimerkkitapausta alueella, jossa on kiekonkäyttövelvollisuus arkisin klo 8-17 ja sallittu pysäköintiaika kiekolla 4 tuntia. Auto pysäköidään arkipäivänä, jota myös seuraa arkipäivä.

  1. Jos auto pysäköidään kiekonkäyttövelvollisuuden ulkopuolella esimerkiksi kello 19.05 ja kiekkoon laitetaan ajaksi 19.30, mihin asti pysäköintiä saa jatkaa?
  2. Jos auto pysäköidään kello 15.45, jolloin kiekkoon merkitään klo 16, mihin asti pysäköintiä saa jatkaa?

Jyväskylän, Vantaan, Turun, Tampereen, Espoon ja Helsingin pysäköinninvalvonnassa lakia tulkitaan niin, että kummassakin tapauksessa saa pysäköidä seuraavana päivänä klo 12:een saakka. Eli neljän tunnin määräaika lähtee alusta aamulla klo 8 kiekonkäyttövelvoitteen alkaessa.

Joensuun ja Kuopion pysäköinninvalvonta oli ensimmäisen esimerkin osalta samoilla linjoilla. Toisessa esimerkissä pysäköinti saa kuitenkin näiden paikkakuntien tulkinnan mukaan jatkua vain seuraavaan päivään klo 11:een saakka. Yksi tunti pysäköintiajasta on siis käytetty jo edellisenä päivänä.

Oulussakin ensimmäistä esimerkkitapausta tulkitaan muiden paikkakuntien tavoin. Toisen esimerkin tulkinta poikkeaa muista paikkakunnista. Oulun pysäköinninvalvonnasta ilmoitettiin, että todennäköisimmän tulkinnan mukaan pysäköintiaika päättyy seuraavana aamuna jo klo 8 eli kiekonkäyttövelvoitteen alkaessa.

Jyväskylän, Vantaan, Turun, Tampereen, Espoon ja Helsingin tulkintojen selvittyä näiltä paikkakunnilta kysyttiin toimintatapaa myös kolmanteen esimerkkiin.

  1. Jos auto pysäköidään siten, että kiekkoon tulee saapumisajaksi klo 13, onko auto noudettava pois seuraavana päivänä klo 8 vai klo 12 mennessä?

Jyväskylässä katsotaan, että neljän tunnin pysäköintiaika on käytetty edellisenä päivänä eli auto pitää siirtää aamukahdeksaan mennessä. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella pysäköintiä saa jatkaa vielä seuraavana päivänä klo 12:een saakka eli neljän tunnin aika alkaa aamulla alusta.

”Autoilijan oikeusturvan kannalta tällainen tulkinnanvaraisuus on kestämätöntä. Ei voi olla niin, että se mikä on sallittua Jyväskylässä, tuo pysäköintivirhemaksun Oulussa”, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen toteaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja uuden tieliikennelain korjauspakettiin 16.1. mennessä. Lausuntokierroksella olevassa hallituksen esityksessä pysäköintiin liittyvää ongelmaa ei olla korjaamassa. Siihen olisi kuitenkin samalla oivallinen tilaisuus.