OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Voisiko koronakriisi johtaa vastuullisuuden aikakauteen myös muodissa?

Pandemian seuraukset taloudelle ovat laajamittaiset. Suomessakin kansalaisia on kehotettu mahdollisuuksien mukaan tukemaan paikallisia pienyrityksiä vaikeana aikana. Myös monien suurten yritysten liikevaihto on kokenut kolauksen. Kriisi on nostanut pintaan myös epäkohtia ja heikkouksia, joita järjestelmässä piilee. Muodissa, kuten monella muullakin alalla, ensimmäisenä kärsivät matalapalkkaiset työntekijät. Hyvä uutinen on, että mikäli kriisistä otetaan opiksi, voidaan nykyistä tuotantoa kehittää kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan. Sitä monet kuluttajat ovat jo pitkään peränneet muotiteollisuudelta.

Vaikka muutoksen tuulet puhaltavat hitaasti, on vastuullisen kuluttamisen trendi ollut kovassa nosteessa viime vuosina. Wellness-trendi sekä luomuruoan ja luonnonkosmetiikan suosio viestivät kaikki siitä, että asioihin halutaan muutos. Vastuullisten valintojen tekeminen on monesti kuluttajalle vaikeaa muun muassa siksi, että tuotantoketjut ovat monimutkaisia, eikä läpinäkyvyys ole riittävää. Muotilehti Vogue muistuttaa, että silloin, kun kriisi on ohi ja jälleenrakennus pääsee alkamaan, on otollinen hetki tarkistaa olemassa olevia rakenteita ja uudistaa käytäntöjä.

Kuva: pexels.com

Muutoksen aika

Vaatetuotannon vaikutukset ympäristöön sekä toimitusketjun eri osa-alueilla työskentelevien ihmisten hyvinvointiin ovat valtavat. Muotialan kompastuskivi on, että siellä eettisyys vaikuttaa verrattain vähän ostajan henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Kestävä ja eettinen tuotanto palvelee pääasiassa työntekijöitä, ympäristöä ja eläimiä, jotka saattavat tuntua etäisiltä asioilta kuluttajan jokapäiväisessä arjessa. Siksi kestävyyttä on ollut vaikea myydä massoille. Koronakriisi on kuitenkin räikeästi korostanut, kuinka eriarvoisessa asemassa ihmiset elävät. Samalla se on saanut ihmiset jälleen arvostamaan talouden selkärankana toimivia työntekijöitä, jotka tekevät raskasta työtä matalalla palkalla.

Viimeisen vuosikymmenen aikana vastuullisen tuotannon eteen on tehty paljon. Useat eri tahot ovat pyrkineet lisäämään kuluttajien tietoisuutta muotimaailman epäkohdista. Juuri nyt on otollinen aika kiihdyttää haluttua muutosta. Kun kriisistä selviytymiselle luodaan strategioita, voidaan järjestelmää uudistaa vastuullisuus edellä. Lähitulevaisuudessa muotibisneksessä voitaisiin panostaa entistä voimakkaammin kestävyyteen, läpinäkyvyyteen ja työntekijöiden oikeuksiin.

Julkinen valta on muutoksessa avainasemassa. Lainsäätäjillä ja viranomaisilla ympäri maailmaa on merkittävä vastuu kestävyyttä tukevan järjestelmän luomisessa. Esimerkiksi työntekijöiden palkkaa, tai kemikaalien ja muovin käyttöä koskevat pelisäännöt toimivat perustana eettisemmälle vaatetuotannolle.

Kuluttajan vastuu

Myöskään kuluttajan vastuuta ei voi vähätellä. Heidän on vaadittava muutoksia. Kriisin aiheuttama taloudellinen paine johtaa helposti siihen, että yritykset keskittävät katseensa taloudellisen tilanteen entisöimiseen keinolla millä hyvänsä. Muutoksiin ryhdytään usein vasta silloin, kun niiden tekemättä jättäminen on yrityksen tulevaisuuden kannalta yhtä lailla merkittävä riski.

Toki muutos tarkoittaa uhrauksia myös kuluttajalle. Viime vuosikymmeninä muotiteollisuus on tarjonnut yhä halvempaa vaatetta yhä suuremmalla volyymilla. Voguen mukaan vuosien 2006 ja 2016 välisenä aikana vaatteiden kulutus kasvoi huimat 60 prosenttia. On selvää, että jos halutaan toimia ympäristön ja yhteisen hyvän parhaaksi, on käytäntöjen muututtava. Se on haastavaa, mutta hyödyt koskettavat pitkällä aikavälillä kaikkia.

Lähde: Vogue