OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuinka sanavalinnat luovat mielikuvia? Muuttoliike murroksessa -kirja pureutuu maahanmuuttokeskustelussa käytettäviin ilmaisuihin

Noora Kotilainen, Jussi Laine: Muuttoliike murroksessa. Into Kustannus, 2021

Pakolainen, siirtolainen vai maahanmuuttaja? Arkipuheessa termit menevät helposti sekaisin, mutta miten sanavalinnat vaikuttavat maahanmuutosta käytävän keskustelun sävyyn? Siitä pohditaan kirjassa Muuttoliike murroksessa.

Maahanmuuttokeskustelu kuumeni vuonna 2015, kun Eurooppaan suuntautui muuttoliike, johon on yleisesti viitattu “Euroopan pakoilaiskriisinä”. Silloin valtamediassa ja poliitikkojen puheissa käytettiin paljon värikkäitä kielikuvia ja keskusteluun hiipi sellaisia sanoja kuin “pakolaisaalto”, “suvakki” ja “matu”. Vaikka monet ilmaisut vakiintuivat nopeasti arkikäyttöön, Muuttoliike murroksessa-teoksen kirjoittajat muistuttavat, ettei niiden käyttö ole ongelmatonta. Sanavalintojen syynääminen saattaa tuntua hiustenhalkomiselta, mutta jokaiseen sanaan liittyy tiettyjä konnotaatiota; esimerkiksi aalto-sana tuo mieleen pelottavan luonnonmullistuksen, joka tuo puheeseen välittömästi negatiivisen sävyn.

Tiedekirja käsittelee tapoja, jolla muuttoliike ja maahanmuuttajat esitetään julkisessa keskustelussa. Se tarkastelee puhetapaa, joka luo tiettyjä mielikuvia ja ruokkii ennakkoluuloja, joskus tahallaan, mutta usein myös tahattomasti ja aivan huomaamatta. Jopa neutraalilta vaikuttavat elementit, kuten mediassa esitetyt valokuvat ja kartat, voivat vahvistaa muuttoliikkeeseen liittyvää uhkakuva-ajattelua. Muuttoliikettä käsittelevissä uutiskuvissa näkyvät poliisiautot ja sotilaat rajoilla vahvistavat ajatusta maahanmuutosta uhkana maan turvallisuudelle. Teos osoittaa, että sanat ja kuvat vaikuttavat siihen, miten asiat koetaan ja millaista keskustelua niistä käydään. Mikä kenties tärkeintä, nämä mielikuvat ja keskustelun sävy vaikuttavat siihen, millaisia poliittisia päätöksiä Suomessa tehdään.

Median hybridisoituminen on osaltaan edistänyt keskustelun polarisoitumista ja populismin nousua. Provosoiva puhe vahvistaa mustavalkoista ajattelua ja on omiaan luomaan vastakkainasettelua, sekä etäännyttämään toisin ajattelevia ihmisiä yhä kauemmas toisistaan. Kotilainen ja Laine nimeävät tavoitteekseen “paremman, humaanimman, faktoihin ja punnittuun tietoon perustuvan muuttoliikekeskustelun” ja juuri sitä tavoitetta kohti teoksen tieteeseen nojaavat, asiantuntijoiden kirjoittamat tekstit pyrkivät. Vaikka muuttoliike ja siitä käytävä keskustelu ovat globaaleita aiheita, kirja keskittyy kuvaamaan yksityiskohtaisesti juuri Suomen mediassa ja poliittisella kentällä kuultuja äänensävyjä. Esimerkkeinä käytetään kotimaisissa medioissa nähtyjä otsikoita ja kuvia, jotka osoittavat, miten yksipuolisesti muuttoliikettä on ajoittain kuvattu.

Muuttoliike murroksessa on hyvää vastalääkettä nykyiselle keskustelukulttuurille, jota värittävät vihapuhe, vastakkainasettelu ja asioiden tahallinen väärin tulkitseminen. Sen muuttoliikettä koskeva viesti on, ettei ilmiö ole ainoastaan ongelma, vaan siinä voidaan nähdä myös mahdollisuuksia. Ennen kaikkea teos toimii kuitenkin tärkeänä muistutuksena siitä, että julkisen keskustelun laatua voidaan parantaa kyseenalaistamalla ja tarvittaessa muuttamalla sekä uusia että vakiintuneita ilmaisuja. Se on hyvä pitää mielessä, oli keskustelun aiheena mikä tahansa.

Osta kirja Adlibrikselta.

Muuttoliike murroksessa

Nidottu, suomi, 2021

Millaista on suomalainen maahanmuuttokeskustelu? Julkisuudessa puhutaan ”pakolaisaalloista” ja ”tulvista” ja näytetään karttoja Eurooppaan ”hyökyvistä siirtolaisvirroista”. Todellisuudessa valtaosa pakolaisista on lähellä kriisialueita, muualla kuin Euroopassa.

Miten puhetavat ruokkivat ennakkoluuloja ja ääriliikkeitä? Miten poliittinen ilmapiiri on muototutunut uudenlaisen mediaympäristön aikana? Entä miten Suomessa on historian saatossa keskusteltu esimerkiksi romaneista?

Osta kirja tästä*

*Huomaathan, että OHO Live TV voi saada komission, mikäli ostat ylläolevan linkin kautta tuotteita. Näin autat meitä pysymään laatumediana!