OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: Mikko Rasila

Nyt vietetään eurooppalaista hiv- ja hepatiittitestausviikkoa: Suomessakin tartunnat todetaan liian myöhään

Euroopassa arviolta joka kolmas ja Suomessa noin 18 prosenttia hiv-tartunnan saaneista ei tiedä omasta tartunnastaan, koska heitä ei ole testattu. Suomessa vuosina 2010–2019 todetuista hiv-tartunnoista yli puolet diagnosoitiin myöhään, eli vasta siinä vaiheessa, kun lääkehoito olisi jo pitänyt aloittaa. Jotta kaikki pääsevät ajoissa hiv-testiin ja saavat tarvitsemaansa hoitoa, tulee testausta tehostaa. 22.–29.11. vietetään eurooppalaista hiv- ja hepatiittitestausviikkoa, joka rohkaisee järjestöjä, julkisen terveydenhuollon yksiköitä ja viranomaisia kaikkialla Euroopassa tehostamaan hivin ja hepatiitin testausta ja lisäämään tietoisuutta varhaisemman testauksen merkityksestä.

Suomen kansallisessa hiv-strategiassa todetaan, että hiv-testausta tulee tehostaa erityisesti perusterveydenhuollossa. THL:n vuonna 2020 julkaiseman laaturekisterihankkeen selvityksen mukaan ainakin 54 prosentilla vuoden 2011 jälkeen hiv-tartunnan saaneista oli ollut yksi tai useampi käynti avoterveydenhuollossa tartunnan jälkeen, mutta ennen hiv-diagnoosia. Tilasto osoittaa, että hiv-testiä ei ole aina otettu julkisessa terveydenhuollossa, kun siihen olisi ollut tarvetta. Hiv- ja muita seksitautestejä tulisikin tarjota aktiivisemmin perusterveydenhuollossa, myös oireettomille. Varhainen diagnosointi ja hoidon aloitus pitää hiv-tartunnan saaneen terveenä ja ehkäisee jatkotartuntoja. Se on yksi tärkeimmistä tekijöistä hiv-epidemian hallitsemisessa. Hiv-lääkitys estää hivin tarttumisen myös seksissä ilman kondomia.

– Lähes aina hiv-tartunta saadaan henkilöltä, joka ei tiedä omasta tartunnastaan. Eurooppalaiset tutkimukset osoittavat, että ihmiset ovat halukkaita menemään hiv-testiin, jos terveysalan ammattilainen sitä ehdottaa. Siksi hiv-testien puheeksiottoa pitäisi tehostaa. Terveysalan ammattilaiset tarvitsevat siihen paremmat ohjeistukset ja lisää osaamista, toteaa Hivpointin asiantuntija Sanna Salo.

Kohdennetut hiv-testauspalvelut ehkäisevät uusia tartuntoja tehokkaasti

Suomen hiv-strategiassa todetaan, että julkisen terveydenhuollon rinnalle tarvitaan myös kohdennettuja matalan kynnyksen testauspalveluja hiv-tartuntojen suhteen korkeammassa riskissä ja haavoittuvammassa asemassa oleville väestöryhmille.

– Hivpointin kohdennetuissa testauspalveluissa tartunnat todetaan jopa kaksi vuotta aiemmin kuin muualla terveydenhuollossa. Hiv-tartunnan saaneiden hoito päästään aloittamaan ajoissa ja voidaan estää infektion eteneminen. Samalla ehkäistään jatkotartuntoja tehokkaasti, kertoo Hivpointin toimitusjohtaja Jukka Keronen.

Hivpoint haastoi 86 terveydenhuollon yksikköä ympäri Suomen mukaan eurooppalaisen hiv-testausviikon kampanjaan. Kampanjaan osallistuvat terveysasemat ja muut terveydenhuollon yksiköt jakavat tietoa hiv- ja muista seksitautitesteistä ja ohjaavat asiakkaitaan aktiivisesti testeihin kampanjaviikon aikana. Hivpoint on toimittanut kampanjaan osallistuville yksiköille kampanjapaidat, turvaseksipakkauksia ja puheeksioton kortteja, joiden avulla hiv- ja muiden seksitautitestien puheeksiottoa on helppo tehostaa.

Lähde: Hiv-säätiö