OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: Fredrik Bäckman / Duunitori

Alle puolet suomalaisista pitää työpaikkaansa hyvänä – täältä löytyvät Suomen tyytyväisimmät työntekijät

Suomalaisen työelämän tila -tutkimus piirtää karua kuvaa suomalaisten työpaikkojen tilanteesta. Tuoreen selvityksen mukaan vain 39 prosenttia työntekijöistä kokee työpaikkansa hyväksi. Erityisen heikolla tolalla ovat kokemukset oikeudenmukaisuudesta ja kunnioituksesta.

Suomen parhaita työpaikkoja selvittävän ja listaavan Great Place to Workin (GPTW) ja työnhakupalvelu Duunitorin marraskuussa 2021 toteuttama tutkimus selvittää suomalaisten kokemuksia työpaikoilla. Suomalaisen työelämän tila -tutkimuksen perusteella vain 39 prosenttia suomalaisista kokee työpaikkansa hyväksi ja asioiden, kuten hyvän viestinnän, osallistumisen ja kehittymismahdollisuuksien toteutuvan omalla työpaikallaan.

Tulos on linjassa konsulttiyhtiö McKinseyn tuoreen tutkimuksen kanssa, jonka mukaan 40 prosenttia työntekijöistä suunnittelee vaihtavansa työtä seuraavien 3–6 kuukauden aikana ja 75 prosenttia henkilöstöstä on “avoin uudelle”.

– Tulos on huolestuttava, katsotaan sitä sitten organisaatioiden tai yksilöiden näkökulmasta. Organisaatiot menettävät paljon potentiaalia ja rahaa, kun ihmiset eivät voi hyvin. Työntekijän näkökulmasta heikko kokemus heijastuu tyytymättömyytenä eikä yksilö pääse loistamaan, kommentoi GPTW:n yrityskulttuurin asiantuntija Joni Sarpo.

Koronapandemia on epäilemättä vaikuttanut ihmisten kokemuksiin työstään ja työpaikoistaan.

– Osa suomalaisista saattaa kokea, että viimeisen kahden vuoden aikana oma työ on käynyt liian raskaaksi. Etätyö ei myöskään toimi kaikilla työpaikoilla kuten pitäisi. Voi olla, että osa kokee olevansa jumissa nykyisessä työssään, jos koronapandemian aikana ei ole voinut tai uskaltanut vaihtaa työpaikkaa, arvelee Duunitorin johtava työnantajakuvakonsultti Lauri Vaisto.

Koronakriisi on luultavasti myös yksi tärkeä syy siihen, miksi tutkimuksen tulokset poikkeavat monelta osin edellisestä Suomalaisen työelämän tila -tutkimuksesta vuodelta 2016.

Siinä missä vuonna 2021 vastaajista 39 prosenttia piti työpaikkaansa hyvänä, vielä vuonna 2016 samoin koki 54 prosenttia.

Vuoden 2021 tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Vastaukset kerättiin Duunitorin verkkosivuilta, uutiskirjeestä ja sosiaalisen median kanavista. Kyselyyn vastasi 2 024 ihmistä.

Työntekijät kaipaavat kunnioitusta ja oikeudenmukaisuutta

Suomalaisen työelämän tila -tutkimuksen kokonaistulos eroaa radikaalisti Great Place to Workin vuosittain selvittämistä Parhaista Työpaikoista. Tulokset osoittavat, että ihmiset, jotka kokevat saavansa arvostusta ja tunnustusta työstään, pitävät työpaikkaansa ja sen johtamista merkittävästi parempana kuin muut.

Erityisen heikolla tolalla ovat Suomalaisen työelämän tila -tutkimuksen vastaajien kokemukset oikeudenmukaisuudesta ja kunnioitetuksi tulemisesta. Näin koki työpaikallaan vain 34 prosenttia vastaajista.

– Työntekijän kokemus kunnioituksen ja arvostuksen puutteesta voi olla kohtalokasta työnantajalle. Työsuhde perustuu vastavuoroisuudelle. Miksi työntekijä haluaisi sitoutua työnantajaan, jolta ei saa arvostusta? Entä millaista työpanosta voi odottaa työntekijältä, joka ei ole sitoutunut työhönsä, Vaisto pohtii.

Toinen merkittävä ero Suomalaisen työelämä tila -tutkimuksen ja parhaiden työpaikkojen välillä löytyy osallisuuden kokemuksesta eli siitä, miten ihmiset voivat vaikuttaa omaan työhönsä ja työympäristöönsä liittyviin asioihin.

– Kun ihminen kokee tulevansa kuulluksi ja saavansa vaikuttaa työhönsä liittyviin asioihin, se heijastuu positiivisesti sekä yksilön että organisaation toimintaan. Ihmisillä on valtavasti ajatuksia toiminnan kehittämiseksi. Jos niitä ei kuunnella tai oteta huomioon, työntekijä saattaa muuttua aktiivisesta ideoijasta hiljaiseksi suorittajaksi. Millä organisaatiolla on varaa olla hyödyntämättä työntekijöiden ideoita, Sarpo kysyy.

Tyytyväisimmät työntekijät Raaseporissa, tyytymättömimmät Orimattilassa

Tyytyväisimmät työntekijät löytyvät tutkimuksen mukaan Ahvenanmaalta, Kanta-Hämeestä, Kainuusta ja Satakunnasta. Tyytymättömimpiä oltiin sen sijaan Lapissa, Pohjois-Karjalassa ja Varsinais-Suomessa.

Erityisen tyytymättömiä työpaikkaansa olivat vastaajat Orimattilasta, Janakkalasta ja Paraisilta. Orimattilalaisvastaajista vain 16 prosenttia piti työpaikkaansa hyvänä.

Sen sijaan Raaseporissa, Raumalla ja Ylivieskassa vastaajat antoivat työpaikoilleen parhaat arviot. Raaseporilaiset olivat kaikkein tyytyväisimpiä: heistä 67 prosenttia piti työpaikkaansa hyvänä.

Parhaat arviot kaikki tutkimuksen vastaajat antoivat yhteishengelle, joka oli kohdillaan 54 prosentin mielestä. Yli 45-vuotiaiden kokemukset työpaikoista ovat hieman matalammalla tasolla kuin nuoremmilla työntekijöillä. He kokevat kuitenkin nuorempia enemmän työn merkitystä.

– Kenties kokeneemmat työntekijät ovat nähneet muutoksia nuorempia enemmän ja heillä on enemmän kokemuksia, joihin peilata. Vahvempaan merkityksen kokemukseen vaikuttaa varmasti myös elämänkokemus ja kirkastuneet ajatukset siitä, mitkä asiat luovat itselle työn merkitystä ja miten näitä pääsee hyödyntämään työssä, Sarpo sanoo.

Lähde: Duunitori