OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: YIT

Lähes kaikki etätyötä tekevät haluavat jatkossa määritellä itse, milloin ja missä työnsä tekevät

Etätöitä viikoittain tekevistä, Suomessa asuvista kaupunkilaisista peräti 72 % haluaa jatkossakin tehdä mahdollisimman paljon etätöitä. Luku on noussut viime vuodesta (64 %). Asia käy ilmi YIT:n tilaamasta ja Prior Konsultoinnin toteuttamasta Kestävät kaupunkiympäristöt -barometrista, johon vastasi yli tuhat kaupungissa asuvaa suomalaista syyskuussa 2021.

Barometrin tavoitteena on selvittää, millaisia kaupunkiympäristöjä Suomessa halutaan kehittää. Kyselyssä kaupunkilaiset ottavat kantaa kodin, työ- ja kaupunkiympäristön sekä liikkumisen vaihtoehtoihin. Barometri toteutettiin nyt neljättä kertaa. Tuloksia verrataan osin aiempiin tutkimuskierroksiin.

Kaikkien päätetyötä tekevien keskuudessa etätöiden suosio on kasvanut viime vuodesta hieman: mahdollisimman paljon etätöitä ilmoitti haluavansa tehdä 56 % vastaajista, kun taas 28 % kertoi, että haluaisi jatkossa olla työpaikalla, jossa voisi tavata ihmisiä. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 53 % ja 29 %.

Etätöitä viikoittain tekevistä peräti yhdeksän kymmenestä haluaisi, että he voisivat jatkossa itse määritellä, milloin ja missä työnsä tekevät. Tällä hetkellä lähes kaikki tekevät etätöitä suurimman osan ajasta kotonaan, mutta jatkossa töitä haluttaisiin tehdä monipuolisemmin eri sijainneissa kuten vapaa-ajan asunnolla tai kodin lähellä yhteistiloissa.

YIT:n Kiinteistökehitys-segmenttiä johtava Ilkka Tomperi toteaa, ettei sitä todellisuutta, jossa kaikki työntekijät saapuivat aamulla toimistolle, ole enää olemassa.

– Oikeastaan hybridityökin on vain välivaihe matkalla työn täydelliseen vapautumiseen. Murros vauhdittaa työn fragmentoitumista, ja työsuhteistakin voi tulla joustavampia. Yhä isompi osa tietotyöläisistä työskentelee jatkossa varmasti myös konsulttityyppisesti. Hybridityössä toimiston tulee olla sosiaalinen magneetti ja toimitiloissa on oltava paremmat puitteet kuin kotona, hän sanoo.

Kyselyn mukaan naisilla on miehiä hieman enemmän myönteisiä kokemuksia etätyöstä koronapandemian aikana. Naisista 69 % kokee aikataulujensa joustavuuden lisääntyneen (miehet 58 %) ja 60 % arkensa helpottuneen (miehet 44 %). Työn ja vapaa-ajan kokee hämärtyneen naisista 31 % ja miehistä 35 %.

Barometrissa tiedusteltiin myös, mitä kolmea asiaa päätetyötä tekevät arvostavat eniten työpaikan sijainnissa. Voittajaksi kaikissa vastaajaryhmissä nousi se, että työpaikalle pääsee sujuvasti julkisilla liikennevälineillä. Toiseksi tärkeintä oli se, että työpaikka sijaitsee niin lähellä kotia, että sinne voi mennä kävellen tai pyörällä. Ravintoloita työpaikan lähelle toivoivat etenkin ne, jotka tekevät etätöitä joka viikko. Harvemmin etätöitä tekevät nostivat kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi sen, että työpaikan lähellä on arjen lähipalveluita kuten kauppoja tai pesula.

Tomperin mukaan toimistoratkaisut tulevat jatkossa ottamaan huomioon työn tekemisessä tapahtuneet muutokset. Varsinaisten toimistotilojen rinnalle otetaan yhä useammin co-working-tilojen verkosto tukemaan työntekijöiden arkea ja sujuvaa työntekoa. Joustavista toimistoratkaisuista voi olettaa tulevan yksi kilpailuetu hyvistä työntekijöistä kiinnipitämiseksi.

Lähde: YIT Oyj