OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: unsplash.com

McKinseyn tutkimus: Ainakin viidesosa tekstiilijätteestä voitaisiin käyttää uusien vaatteiden valmistukseen

McKinseyn tuore tutkimus ”Scaling textile recycling in Europe – turning waste into value” osoittaa, että investoinnit tekstiilien kierrätykseen voisivat vähentää hiilidioksidipäästöjä neljällä miljoonalla tonnilla – luoden samalla 15 000 uutta työpaikkaa Eurooppaan vuoteen 2030 mennessä. 

Arviolta jokainen eurooppalainen* tuottaa keskimäärin yli 15 kiloa tekstiilijätettä vuodessa. Alle yksi prosentti tästä jätteestä käytetään uudelleen uusien tekstiilituotteiden valmistukseen. Oikeilla toimenpiteillä tämä luku voisi nousta 18–26 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää neljällä miljoonalla tonnilla.  

“Tärkeä ensimmäinen askel on investoiminen tekstiilien keräykseen. Tällä hetkellä kolmannes käytetyistä vaatteista kerätään, ja suurin osa toimitetaan käytettyjen vaatteiden myyntiin Euroopan ulkopuolelle. Jotta kierrätettyä tekstiilikuitua saataisiin riittävästi uusien vaatteiden valmistukseen, tulisi keräysasteen kasvaa 50–80 prosenttiin”, sanoo Anna Granskog, McKinseyn Helsingin toimiston osakas. 

Uusi teknologia luo työmahdollisuuksia 

Uusi tekstiilien kierrätysteollisuus voisi luoda noin 15 000 uutta työpaikkaa Eurooppaan. Sen toteutuminen edellyttää tekstiilien keräykseen tehtävien investointien lisäksi uutta ja olemassa olevaa kierrätysteknologiaa. Esimerkiksi puuvillan mekaanista kierrätystä, puuvillan kierrätystä selluloosamassaksi (jota voidaan käyttää esimerkiksi viskoosin valmistukseen) ja polyesterin kemiallista kierrätystä. 

Samaan aikaan tekstiilien kierrätyksessä on myös monia haasteita. Tekstiilijätteet tulee lajitella tarkoin laatuvaatimuksin, napit ja vetoketjut on poistettava ennen käsittelyä ja tekstiilikuidun koostumus on oltava tunnistettavissa. Näin ollen monet sekakuiduista valmistetut tekstiilit muodostavat tekstiilijätteen kierrätykselle haasteen, johon ei ole vielä ratkaisua.  

Kasvua varten tarvitaan investointeja 

Saavuttaakseen täyden potentiaalin vuoteen 2030 mennessä, tekstiilien kierrätykseen tulisi investoida yhteensä 6–7 miljardia euroa ja investointeja tulisi tehdä koko arvoketjuun – keräykseen, lajitteluun ja kierrätyskeskusten rakentamiseen. Tämä mahdollistaisi kierrätysteollisuudelle jopa 20–25 prosenttia tuottoa vuodessa.  

”Investoinnit tekstiilien kierrätykseen ovat kannattavia paitsi kestävyyssyistä, myös siksi, että tekstiilien kierrätyksellä voidaan tuottaa uusia arvokkaita raaka-aineita, jotka mahdollistaisivat vaatetuotannon kasvun Euroopassa”, sanoo Anna Granskog.

*Eurooppa viittaa EU:n 27 jäsenvaltioon ja Sveitsiin.