OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: Petri Jauhiainen

Farmasiaviikko nostaa esiin apteekkien ammattilaiset

Tänään alkavalla Farmasiaviikolla tuodaan esiin apteekin asiantuntijoiden osaamista ja tehdään tutuksi apteekeissa työskentelevien ammattitaitoa.

– Suomalaisissa apteekeissa työskentelee koulutettuja ja osaavia ihmisiä, jotka auttavat päivittäin asiakkaita lääke- ja terveysasioissa, kertoo Apteekkariliiton viestintäproviisori Elina Aaltonen.

Suomessa on yli 800 apteekkia, joissa työskentelee yli 8 600 alan ammattilaista. Apteekit palvelevat matalalla kynnyksellä ilman ajanvarausta ja ammattitaitoisen henkilökunnan neuvonta vähentää merkittävästi perusterveydenhuollon kuormitusta.

Aaltonen kertookin asiakkaiden kääntyvän entistä useammin farmasian ammattilaisten puoleen erilaisissa terveysongelmissa. Neuvonnan tarve apteekeissa on viime aikoina kasvanut, koska terveysasemat ja päivystykset ovat monin paikoin ruuhkautuneet.

Farmasiaviikko nostaa esiin maankattavan apteekkiverkoston ja apteekin lähipalveluiden merkityksen.

– Kaikilla suomalaisilla tulee olla mahdollisuus saada lääkkeet ja apteekin palvelut läheltä. Toivomme, että apteekkitoimintaa kehitetään jatkossakin terveydenhuollon lähipalveluna, Aaltonen sanoo.

Farmasian maailmanjärjestö FIP:n (International Pharmaceutical Federation) juhlii 25. syyskuuta perinteisesti kansainvälistä farmasiapäivää (World Pharmacy Day), joka järjestetään kahdettatoista kertaa. Suomen apteekeissa teemapäivää juhlitaan viikon mittaisella kampanjalla jo viidettä kertaa.

Lähde: Suomen Apteekkariliitto