OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Iäkkäiden ihmisten mieliala on parantunut 30 vuodessa

Kuvaaja: Pixabay

Iäkkäiden ihmisten masennusoireet ovat vähentyneet ja ihmiset ovat elettyyn elämäänsä tyytyväisempiä kuin vastaavan ikäiset kolme vuosikymmentä sitten.

Tulos selvisi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnassa Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin eroja masennusoireissa ja tyytyväisyydessä elämään verraten nykypäivän 75–80-vuotiaita 1990-luvulla eläneisiin ikätovereihin.

Tulokset osoittivat, että nykypäivän 75- ja 80-vuotiaat miehet ja naiset kokevat vähemmän masennusoireita kuin 75- ja 80-vuotiaat 1990-luvulla. Erot selittyivät osittain myöhemmin syntyneiden miesten ja naisten paremmalla koetulla terveydellä ja korkeammalla koulutuksella.

– Aiemmissa vertailuissa havaitsimme iäkkäiden henkilöiden fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn olevan nykyään huomattavasti parempia verrattuna aiemmin syntyneisiin saman ikäisiin ihmisiin. Tuoreet tulokset täydentävät näitä myönteisiä havaintoja myös mielen hyvinvoinnin osalta, sanoo professori Taina Rantanen liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Nykyiset 75- ja 80-vuotiaat henkilöt ovat tyytyväisempiä tähänastiseen elettyyn elämäänsä. Sen sijaan tyytyväisyydessä tämänhetkiseen elämään ei ollut vastaavaa eroa. Päinvastoin 1990-luvulla eläneet 80-vuotiaat miehet olivat jopa tyytyväisempiä sen hetkiseen elämäänsä kuin nykypäivän 80-vuotiaat miehet.

– Nämä 1910 syntyneet miehet olivat eläneet läpi vaikeiden aikojen, mikä voi selittää heidän tyytyväisyyttään elämäänsä 1990-luvulla, kun monet asiat olivat paremmin kuin ennen, kertoo tutkijatohtori Tiia Kekäläinen liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

– Usein ihminen sopeutuu tilanteeseensa ja vallitseviin olosuhteisiin. Sekä 1990-luvulla että nykypäivänä valtaosa ikääntyneistä ihmisistä raportoi olevansa tyytyväisiä sen hetkiseen elämäänsä, jatkaa Kekäläinen.

Tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Gerontologian tutkimuskeskuksessa (GEREC). Ensimmäinen kohorttiaineisto koostui 617:sta vuonna 1910 ja 1914 syntyneestä henkilöistä, jotka osallistuivat Ikivihreät-tutkimukseen vuosina 1989–1990. Toinen kohorttiaineisto koostui 794:stä vuosina 1938–1939 ja 1942–1943 syntyneestä henkilöistä, jotka osallistuivat AGNES-tutkimukseen vuosina 2017–2018. Molemmissa kohorteissa tutkittavat olivat mittaushetkellä 75- tai 80-vuotiaita. Tutkimusprojektia rahoittivat Suomen Akatemia ja Euroopan tutkimusneuvosto.

Lähde: Jyväskylän yliopisto