OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

KKO tuomitsi ilman passia Viroon veneilleen lievästä valtionrajarikoksesta

Kuva: canva

Korkein oikeus (KKO) tuomitsi ilman matkustusasiakirjaa Suomesta Viroon huviveneellä matkustaneen henkilön lievästä valtionrajarikosesta sakkoon.

Suomen kansalainen oli matkustanut saman vuorokauden aikana huviveneellä Suomesta Viroon ja takaisin. Hänellä oli voimassa oleva passi, mutta se ei ollut hänen mukanaan. Käräjäoikeus katsoi hänen syyllistyneen lievään valtionrajarikokseen, mutta hovioikeus hylkäsi syytteen. Korkein oikeus esitti Euroopan unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön siitä, onko unionin oikeuden vastaista rankaista unionin kansalaista siiät, että hän on matkustanut unionin jäsenvaltiosta toiseen ilman mukana olevaa matkustusasiakirjaa. Lisäksi ennakkorangaistusta pyydettiin siitä, onko mainitusta laiminlyönnistä Suomessa tavanomaisesti määrättävä sakkorangaistus unionin oikeuden suhteellisuusperiaatteen mukainen. Korkein oikeus arvioi rangaistussäännöksen suhdetta muun muassa perustuslaissa turvattuun liikkumisvapauteen sekä unionin oikeuden vaatimuksiin ja katsoi, että maasta matkustaminen ilman matkustusasiakirjaa oli rangaistavaa lievänä valtionrajarikoksena. Sen sijaan maahan saapuminen ilman matkustusasiakirjaa ei ollut Suomen kansalaiselle rangaistavaa. KKO otti unionin oikeuden suhteellisuusperiaatteen huomioon rangaistusta määrättäessä ja tuomitsi henkilön 5 päiväsakon sakkorangaistukseen. Asia käsiteltiin rangaistuksen määräämisen osalta vahvennetussa jaostossa.

Lähde: Korkein oikeus