OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Näkövammaiseksi tekeytyminen johti ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Tuomitut erehdyttivät Kelaa maksamaan useita erilaisia tukia perheen lapsen ja isän tekaistun näkövammaisuuden perustella.

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut pariskunnan törkeästä petoksesta ehdottomaan vankeuteen. Molemmat vastaajat tuomittiin 2 vuoden 1 kuukauden ehdottomiin vankeusrangaistuksiin. Lisäksi pariskunta velvoitettiin korvaamaan perusteettomasti maksetuista etuuksista Kelalle yhteensä 102 931 euroa viivästyskorkoineen.

Kela on tehnyt etuuspäätökset lääkärinlausuntoihin perustuen. Useissa lääkärinlausunnoissa todettiin sekä isän että perheen lapsen näkövamma. Rikokset tapahtuivat vuosina 2014–2019. Perheen lasta ei epäillä rikoksesta.

Kela seuraa etuuksien väärinkäytöksiä muun muassa satunnaisotannoilla, tietojärjestelmistä tehdyillä kontrolleilla ja liikamaksuja seuraamalla. Kela selvittää keinoja väärinkäytösten seurannan tehostamiseksi.

Vuonna 2018 Kela maksoi yli 14,3 miljardin euron edestä erilaisia etuuksia ja väärinkäytösepäilyjä oli 9,6 miljoonan euron edestä. Tapauksia oli yhteensä noin 2 300.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.