OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

unsplash.com

OP: Koronan vaikutukset asuntokauppaan jäivät vähäisiksi – markkinoilla odotettavissa pirteä kevät

Sekä asuntokauppa että lainakysyntä elpyivät koronanotkahduksesta nopeasti. Samalla viime vuosi oli historiallisen hyvä mökkikaupalle. Nyt asuntomarkkinoilla on odotettavissa myös vilkas kevät.  

OP Kotien vuosi 2020 lähti vauhdikkaasti liikkeelle, ja tammikuussa vanhojen kohteiden kauppoja tehtiin yli 15 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Koronapandemian aiheuttama notkahdus ajoittui huhti-toukokuulle, jolloin kauppamäärä oli yli viidenneksen pienempi vuoteen 2019 verrattuna. Markkina elpyi kuitenkin kesällä nopeasti, ja syyskuu oli jo vuoden paras kauppakuukausi. Vanhojen kohteiden osalta myös loppuvuosi oli vahva: sekä marras- että joulukuussa kauppoja tehtiin noin viidennes enemmän kuin vuoden 2019 vastaavana aikana. 

Kokonaisuudessaan OP Kodit myivät asuntoja koronavuonna hieman edellisvuotta enemmän. Asuntotyypeistä rivi- ja paritalojen myynti kasvoi neljä prosenttia, kun taas kerrostaloasuntojen laski viisi prosenttia ja omakotitalojen lähes kolme prosenttia.

Huhti-toukokuussa asuntokaupan hiljentyessä suomalaiset ostivat sitäkin vilkkaammin mökkejä. Joutuisa mökkikauppa jatkui myös koko loppuvuoden ajan, ja kokonaisuudessaan vuonna 2020 mökkejä ja vapaa-ajanasuntoja myytiin lähes 32 prosenttia enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. 

Vastaava kehitys näkyi myös OP:n asuntorahoituksen kysynnässä. Kevään pudotuksen jälkeen asunnon ostoaikomusten korkea taso näkyi koko loppuvuoden ajan. Alueellisesti vuonna 2020 asuntolainojen kysyntä kasvoi eniten Uudellamaalla (lähes kuusi prosenttia) ja Pirkanmaalla (noin kolme prosenttia). Eniten laskua oli Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, joissa molemmissa kysyntä laski reilut viisi prosenttia.

– Erityisen suurta lainakysyntä oli ensi- ja sijoitusasuntoja varten, minkä osuus kasvoi viime vuonna jopa kymmenen prosenttia. Omaa asuntoa varten lainaa hakeneiden iän keskiarvo jatkoi hieman nousua, mutta sijoitusasunnon ostoon lainaa haettiin yhä nuorempana, kertoo OP:n henkilöasiakasrahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie.

Edessä vilkas asuntokauppakevät

Viime syksyn aikana kiihtyneen asuntokaupan odotetaan jatkuvan vilkkaasti myös keväällä. Vaikka koronapandemia vaikuttaa vielä erityisesti alkuvuonna sekä talouteen että ihmisten käyttäytymiseen, asuntomarkkinaan sillä ei näyttäisi juuri olevan vaikutusta. 

–  Kuluttajien syyt vaihtaa asuntoa eivät ole muuttuneet, ja samalla monella on kasvaneen etätyökäytännön myötä tarvetta lisäneliöille. Odotamme myös myyjien rohkaistuvan ja sen tukemana kysynnän ja tarjonnan lähentyvän toisiaan, kertoo OP Kodin johtaja Lasse Palovaara.

Asuntojen hintojen odotetaan kehittyvän pitkäaikaisen trendin mukaan eli hintojen nousevan kasvukeskusten ydinalueilla sekä kehyskunnissa ja laskevan haja-asutusalueilla. 

Myös mökkien kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana.

– Vaikka koronarokote saataisiin laajasti jo ennen kesää, uskon että moni haluaa edelleen toteuttaa kotimaan mökki- ja matkailu-unelmaansa, joten hyvistä mökeistä lienee kova kilpailu myös tänä keväänä ja kesänä, Lasse Palovaara arvioi.