OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: iStock

Agrian tutkimusrahasto myönsi apurahaa 13 tutkimusprojektille terveempien lemmikkien hyväksi

Agrian tutkimusrahasto tukee vuosittain lemmikkien terveyttä ja yhteiskunnallista asemaa edistävää tutkimusta. Tälle vuodelle apurahaa myönnettiin 13 uudelle tutkimusprojektille ja 12 käynnissä olevalle projektille. Tutkimusapurahaa jaettiin yhteensä lähes 9 miljoonaa kruunua (noin 890 000 euroa).

Agria lahjoittaa osan vuosittaisista vakuutusmaksutuloista tutkimukseen yhdessä Ruotsin Kennelliiton (SKK) perustetun tutkimusrahaston kautta. Tutkimusrahaston tavoite on edistää lemmikkien hyvinvointia ja yhteiskunnallista merkitystä. Tutkimusrahasto on jakanut rahoitusta jo yli 80 vuoden ajan.

Tutkimukset tuottavat arvokasta tietoa lemmikkien terveydestä ja lisäävät tietoisuutta lemmikkien positiivisista vaikutuksista omistajille sekä lemmikkien yhteiskunnallisesta merkityksestä. Lisäksi tutkimustuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi jalostustoiminnassa ja lemmikkien pidon kehittämisessä.

Apurahaa saaneet projektit

Tutkimusrahaston apurahat jaetaan erilaisille tutkimusprojekteille eläinlääketieteen, perinnöllisyystieteen ja eläinten käyttäytymistieteen aloilla sekä tutkimustyöhön lemmikin merkityksestä ihmisille ja yhteiskunnalle.

Hakemuksia tuli yhteensä 59 ja apurahaa myönnettiin 13 uudelle projektille ja 12 käynnissä olevalle projektille.

Suomessa apurahaa jaettiin kahdelle tutkimukselle:

Tulehduksellinen reaktio ja uneen liittyvä hengityshäiriö koirilla

Iida Niinikoski, Helsingin Yliopisto

Koirien unihäiriöitä, niiden luonnetta ja alkuperää on tutkittu vain vähän. Tässä tutkimuksessa tullaan käyttämään uutta uniapneakauluria (Collar X) koirien unihäiriöiden diagnosointiin ja verikokeiden avulla selvittää onko koiralla matala-asteinen tulehdustila.

Ovatko kaikki kaksivuotiaan mäyräkoiran nikamien välilevyt rappeutuneet?

Anu Lappalainen, Helsingin Yliopisto

Tutkimuksen tarkoituksena on magneettikuvauksen avulla selvittää, ovatko kaikkien mäyräkoirien kaikki välilevyt rappeutuneita ja onko röntgenkuvissa näkyvien välilevykalkkeutumien ja magneettikuvauksessa näkyvän välilevyjen rappeutumisen välillä yhteyttä.

Muut tutkimusprojektit

Muiden apurahaa saaneiden tutkimusprojektien aiheina on muun muassa kehittää menetelmä, jolla tutkia pedagogisten aktiviteettien vaikutuksia koulussa avustaviin lukukoiriin, uuden käyttäjäystävällisen liikeanalysointitekniikan validointi koiran liikuntaelimistön kipujen parempaan kliiniseen diagnosointiin ja kolme virtsateihin liittyvää tutkimusta.

Kaikki nykyiset ja aikaisemmat tutkimusprojektit löytyvät tutkimusrahaston verkkosivuilta www.skk.se/sv/Agria-SKK-Forskningsfond/

Haku ensi vuoden apurahoille alkaa 1.4.2021.