OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Selkokielen päivänä 28.5. Euroopan selkokielet kohtaavat

Selkosuomea, selkoruotsia, selkosaksaa ja selkovenäjää! Tänä vuonna esiin nousevat selkokielet Suomessa ja ympäri Eurooppaa. Selkokielen tutkijat ja toimijat keskustelevat Helsingin yliopiston Tiedekulman kanavalla Euroopan selkokielet -yleisötapahtumassa perjantaina 28.5. kello 13–15. Tapahtumassa jaetaan myös Vuoden selväsanainen -palkinto.

Selkokielen käytön tavoitteena on helpottaa tiedon ymmärtämistä, lukemista ja keskusteluun osallistumista. Selkokieli on konkreettinen keino lisätä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Selkokielen käyttö kasvaa voimakkaasti ympäri Eurooppaa, mutta selkokielen asema eri maissa vaihtelee. Esimerkiksi Saksassa kansalaisella on lakisääteinen oikeus saada tietoa selkokielellä. Norjassa ajatellaan, että kuka tahansa voi tarvita selkokieltä ollessaan väsynyt tai sairas.

Selkokieli on myös nopeasti kasvava tutkimusalue. Tutkimusta tarvitaan selkokielen kehittämistä ja selkokielen asiantuntijoiden koulutusta varten. Suomalaisessa tutkimuksessa on tällä hetkellä pinnalla selkokielinen vuorovaikutus. Kyse ei ole hidastetusta puheesta vaan luottamuksen rakentamisesta silloin, kun toisella keskustelijalla on kielellisiä vaikeuksia. Selkokirjallisuuden tutkimuksessa on havaittu, että maahanmuuttajat voivat nauttia suomalaisesta kulttuurista selkokirjan avulla. Selkokielen saavutettavuuden tutkimuksessa on huomattu, että selkokielinen tutkimusprosessi voisi sujuvoittaa laajemminkin erilaisia ihmistieteiden tutkimuksia. Selkosuomen lisäksi Suomessa tutkitaan selkoruotsia.

Selkokielen opetusta on käynnistetty Helsingin ja Tampereen yliopistoissa. Selkokielen kursseista ovat kiinnostuneet erityisesti suomen kielen ja kääntämisen opiskelijat. Osana opintoja he ovat selkokielistäneet esimerkiksi sairaalan potilasohjeita. Selkokielisen vuorovaikutuksen käytännön koulutusta annetaan Itä-Suomessa Savonia-ammattikorkeakoulussa, jossa selkokielisimulaatiot kuuluvat kaikkiin sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin. Ensi vuonna lähihoitajien selkokielikoulutus laajenee Satakunnassa. Selkokielen systemaattista opetusta kehitetään WinNovan, Sataedun ja Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteistyönä.

Lähde: Klaara-verkosto