OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Täyssähkö ohitti bensiinin halutuimpana käyttövoimana

Täyssähkö ohitti ensimmäistä kertaa bensiinin Ifin kyselytutkimuksessa, kun suomalaisilta kysyttiin minkä uuden auton he valitsisivat, jos ostohinta olisi sama käyttövoimasta riippumatta.

If toteutti käyttövoimatutkimuksen nyt kolmatta kertaa ja täyssähkön suosio on hivuttautunut tänä aikana 16 prosentista 19 prosenttiin. Bensiiniauton valitsisi nyt 18 prosenttia vastaajista (19 % vuonna 2020). Vastaajista yli puolet (50,9 %) valitsisi täyssähkön tai hybridin, jos hankintahinnoissa ei olisi eroa.

Hinta on kuitenkin ostopäätöksessä suuri määrittäjä. Nykyisillä hankintahinnoilla bensiinin valitsisi edelleen 23 prosenttia vastaajista (27 % vuonna 2020) ja täyssähkön 12 prosenttia (9 % vuonna 2020).

Kiinnostus sähköautoilua kohtaan räjähti

Kiinnostus sähköautoilua kohtaan on kasvanut räjähdysmäisesti tänä keväänä, kun Venäjän hyökkäyssota nosti polttoainehintoja ja teki sähköautoilusta taloudellisesti suhteessa aiempaakin kilpailukykyisempää. Ifin kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa, ennen Ukrainan tapahtumia.

– Jo pitkään odotettu henkilöautoliikenteen sähkösiirtymä vaikuttaakin tapahtuvan Suomessa selvästi nopeammin kuin markkinaennusteissa vielä joitain vuosia sitten uumoiltiin, kommentoi Ifin ajoneuvovakuutuksista vastaava johtaja Eero Färkkilä.

Sähköautoja on nyt myös saatavilla entistä useammalta autonvalmistajilta eri hinta- ja kokoluokkiin. Sähköistymistä kuitenkin jarruttavat useiden autonvalmistajien poikkeuksellisen pitkiksi venyneet toimitusajat.

– Myös käytettyjä sähköautoja on jo markkinoilla. Niiden myyntihinnat ovat nousseet kevään aikana kiinnostuksen kasvaessa. Tällä hetkellä kiinnostus sähköautoihin ylittää niiden tarjonnan, kertoo Färkkilä.

Latausmahdollisuudet ja teknologian luotettavuus mietityttävät

Ifin kyselyn mukaan suurimmat syyt olla valitsematta sähköautoa ovat latausmahdollisuuksien vähäisyys ja uusien sähköautojen ostohinta.

– Autoilun kokonaiskustannusten ynnääminen tekee sähköautoilusta kuitenkin suhteessa jo selvästi edellisvuosia kannattavampaa nykyisten hankintatukien ja toisaalta voimakkaasti nousseiden polttoainekustannusten takia, Färkkilä huomauttaa.

Tutkimuksen mukaan myös epäluottamus uuteen teknologiaan on kasvanut. Vastaajista 34 prosenttia kertoi epäluottamuksen teknologiaan syyksi olla valitsematta sähkö- tai hybridiautoa, kun vielä viime vuonna vastaajista vain 23 prosenttia oli sitä mieltä. Myös valmistuksen ympäristöhaittoja pidetään sähköautohankinnan esteenä ja ne syyksi mainitsevien osuus on noussut 35 prosenttiin (30 % viime vuonna).

– Kasvanutta epäluottamusta sähköautojen teknologiaan selittänee uusien sähköautojen lastentaudit sekä se, että aihe on ylipäätään ollut viime aikoina paljon esillä ja mediassa, kommentoi Färkkilä.

Lähde: If Vakuutus