OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Oletko liian nöyrä menestyäksesi töissä?

Naisina meitä opetetaan olemaan nöyriä ja vaatimattomia. Valitettavasti se voi maksaa meille mahdollisuuksia myöhemmin elämässä, varoittaa Verie.

Naiset sortuvat usein vähättelemään saavutuksiaan. Tiedämme, ettei “ylpeilyä” katsota hyvällä, joten kuittaamme onnistumiset olan kohautuksella. Menestystä tavoiteltaessa oman brändin rakentaminen on kuitenkin keskeinen työkalu ja siinä hommassa vaatimattomuus ei ole valttia. Yleensä juuri he, jotka osaavat myydä osaamistaan, saavat tavoittelemansa työn tai palkankorotuksen. Verien mukaan verkostoituminen on tehokkain tapa uralla etenemiseen, mutta miksi niin monelta meistä puuttuu uskallus siihen? Usein syynä on juuri vaatimattomuus.

Naisia on kautta aikain kehotettu olemaan nöyriä ja vaatimattomia. Muuten heitä on rankaistu hankalan naisen leimalla. Itsevarmuutta ja määrätietoisuutta pidetään edelleen pääasiassa maskuliinisina piirteinä. Vaikka olemme ottaneet edistysaskelia sukupuolten välisessä tasa-arvokysymyksessä, sukupuoleen liitettävät toivottavat piirteet ovat yhä pitkälti samat kuin ne ovat olleet vuosikymmeniä.

Vahvuuksista saa puhua

Moni nainen onkin hyvin tietoinen omista heikkouksistaan, mutta liian harva meistä tuntee omat vahvuutemme – ja uskaltaa vieläpä puhua niistä. Puhuessamme itsevarmasti omista vahvuuksistamme, vakuutamme paitsi keskustelukumppanimme, myös itsemme. Omien vahvuuksien esiin tuominen auttaa meitä oikeasti uskomaan niihin. Jos emme itse luota itseemme, miksi muiden pitäisi? Myös naisten pitäisi siis voida kertoa osaamisestaan ja kyvyistään vähättelemättä. Itsevarma viestintä on kilpailuetu työelämässä (ja toki kaikilla muillakin elämän osa-alueilla).

Forbesin mukaan naiset ujostelevat verkostoitumista, sillä he eivät koe osavansa puhua itsestään vakuuttavasti. Kun mietitään, miten tärkeää verkostoituminen on uran kannalta, on selvää, että naisilla on ylimääräisiä esteitä ylitettävänään.

– Emme voi saavuttaa suurimpia unelmiamme ja visioitamme ilman muita ihmisiä. Hyvien mentoreiden, sponsorien ja tukijoiden löytäminen taas vaatii verkostoitumista, todetaan vuodelta 2017 peräisin olevassa artikkelissa.

Liike-elämässä taistellaan päivittäin valokeilasta. He, jotka tulevat huomatuiksi, saavat mahdollisuuksia. Kun olemme liian vaatimattomia ja vähättelemme saavutuksiamme, tulemme samalla rajoittaneeksemme omia mahdollisuuksiamme. Kuinka moni meistä tietää jättäneensä hyviä tilaisuuksia väliin, koska emme ole osanneet tavoitella niitä tarpeeksi aggressiivisesti, tai olemme peläneet näyttävämme röyhkeiltä? Onneksemme elämme aikaa, jolloin naiseuden ja sukupuolen määritelmiä kyseenalaistetaan ja määritellään uudelleen. Miksi emme osallistuisi uusien määritelmien luomiseen näyttämällä, mitä kaikkea pystymme saavuttamaan?

Lähde: Verie, Forbes