OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: Ulkoministeriö

Suomi johtaa toista kertaa vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen osapuolten kokousta

Suomi toimii 14.-16. kesäkuuta 2022 järjestettävän vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen osapuolten kokouksen puheenjohtajana toista kertaa peräkkäin. New Yorkissa järjestettävään kokoukseen odotetaan osallistujia yli 180 valtiosta. Kokoukseen osallistuu lisäksi lukuisa joukko vammaisten henkilöiden oikeuksia edistäviä kansalaisjärjestöjä sekä eri YK-järjestöjen edustajia. Suomen valtuuskuntaa johtaa valtiosihteeri Jukka Salovaara.

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus hyväksyttiin vuonna 2006 ja siinä on tällä hetkellä 185 osapuolta. Suomi on ratifioinut sopimuksen vuonna 2016. Osapuolet kokoontuvat vuosittain New Yorkiin osapuolten kokoukseen keskustelemaan yleissopimuksen asettamien velvoitteiden toimeenpanosta ja muista ajankohtaisista kysymyksistä. Osapuolten kokous järjestetään tänä vuonna viidettätoista kertaa ja Suomi toimii kokouksen puheenjohtajana toista kertaa peräkkäin. Puheenjohtajuus siirtyy pois Suomelta tämän jälkeen.

Osapuolten kokouksesta on muodostunut merkittävin vuosittain järjestettävä vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevä tilaisuus, ja siihen osallistuu valtio-osapuolten lisäksi merkittävä joukko vammaisten henkilöiden oikeuksia edistäviä kansalaisjärjestöjä. Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen on yksi Suomen ihmisoikeuspolitiikan painopisteistä ja kehityspolitiikan läpileikkaava tavoite.

Suomen valtuuskuntaa johtaa valtiosihteeri Salovaara ja siinä on ulkoministeriön lisäksi edustettuna sosiaali- ja terveysministeriö. Suomen valtuuskunnassa on vuosittain mukana myös vammaisjärjestöjen valitsema edustaja.

Kokouksen yleisteemana on tänä vuonna vammaisinklusiivisten ja osallistavien yhteiskuntien rakentaminen COVID-tilanteessa ja sen jälkeen. Muita istunnon teemoja ovat innovaatiot ja teknologia vammaisoikeuksien edistäjänä, vammaisten henkilöiden taloudellinen voimaannuttaminen ja yrittäjyys, sekä kolmantena teemana vammaisten henkilöiden osallistuminen ilmastotoimiin ja katastrofiriskien vähentämiseen sekä heidän sietokykynsä luonnonkatastrofeissa. Suomen puheenvuoron yleiskeskustelussa käyttää ministeri Ville Skinnari.

Kokouksen yhteydessä järjestetään myös lukuisia vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevia sivutapahtumia. Suomi järjestää sivutapahtuman yhdessä katastrofiriskien vähentämiseen tähtäävän YK-järjestön kanssa vammaisten henkilöiden osallistumisesta katastrofiriskien vähentämistoimiin.

Kokousta on mahdollisuus seurata YK:n netti-TV:n välityksellä osoitteessa webtv.un.org. Myös sivutapahtumia voi seurata nettilähetyksinä.

Lähde: Ulkoministeriö