OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: unsplash.com

D-vitamiinilisä vaikuttaa lievittävän masennusoireita aikuisilla

Laajan meta-analyysin perusteella D-vitamiinilisä saattaa lievittää masennuksesta kärsivien aikuisten masennusoireita. Kansainvälisen tutkijaryhmän toteuttama meta-analyysi käsitti kymmeniä tutkimuksia eri puolilta maailmaa.

Masennusoireet aiheuttavat maailmanlaajuisesti merkittävän sairaustaakan. Nykyisten masennuslääkkeiden teho jää usein riittämättömäksi, minkä vuoksi lisäkeinoja masennusoireiden lievittämiseen on etsitty esimerkiksi ravitsemustieteellisellä tutkimuksella.

D-vitamiinilla uskotaan olevan säätelytehtäviä keskushermoston toiminnoissa, joiden häiriöitä on yhdistetty masennukseen. Lisäksi masennusoireiden ja D-vitamiinin puutostilan välinen yhteys on havaittu poikkileikkaustutkimuksissa. Aiemmissa meta-analyyseissä on kuitenkin saatu epäselviä tuloksia D-vitamiinilisän vaikutuksista masennusoireisiin. Meta-analyyseissä yhdistetään matemaattisesti useiden eri tutkimusten tuloksia.

Nyt julkaistu, tähän mennessä laajin aihetta tutkinut meta-analyysi sisälsi tuloksia 41 tutkimuksesta eri puolilta maailmaa. Niissä tutkittiin D-vitamiinin tehokkuutta aikuisten masennusoireiden lievittämisessä satunnaistetulla lumekontrolloidulla koeasetelmalla erilaisissa väestöissä. Mukana oli masennuspotilailla, yleisväestöllä sekä eri tavoin ruumiillisesti sairailla tehtyjä tutkimuksia. Meta-analyysin tulosten mukaan D-vitamiinilisä oli lumelääkettä tehokkaampi masennusoireiden lievittämisessä masennuksesta kärsivillä. Käytetyissä D-vitamiiniannoksissa oli isoja eroja, mutta tyypillisesti D-vitamiinilisä oli 50-100 mikrogrammaa päivää kohden.

– Huolimatta meta-analyysin laajuudesta tutkimusnäyttö on vielä epävarmaa tutkittujen väestöotosten monimuotoisuudesta ja usean tutkimuksen tulokseen liittyvästä harhan riskistä johtuen, kertoo väitöskirjatutkija, LL Tuomas Mikola Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksiköstä. Meta-analyysi on osa Mikolan väitöstutkimusta.

– Nämä tulokset kannustavat tekemään uusia laadukkaita kliinisiä hoitotutkimuksia masennuspotilailla, jotta käsitys D-vitamiinilisän mahdollisesta hyödystä masennuksen hoidossa tarkentuisi.

Meta-analyysi toteutettiin kansainvälisessä yhteistyössä ja siinä oli mukana tutkijoita Suomesta, Australiasta ja Yhdysvalloista.