OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Kansainvälinen tutkimus: 40 % suomalaisista pitää tärkeänä, että yritys toimii kestävällä tavalla – vain 18 % etsii aktiivisesti vastuullisia brändejä

Suomalaisille on tärkeämpää kuin esimerkiksi ruotsalaisille ja norjalaisille, että yritys käyttäytyy ympäristön näkökulmasta kestävällä tavalla. Asia selviää kansainvälisen vähittäispankki-, maksu- ja ostopalvelu Klarnan tekemästä kyselytutkimuksesta. Silti harva kuluttaja huomioi vastuullisuutta ostopäätöksen teossa.

40 prosenttia suomalaisista kertoo, että heistä on tärkeää, että brändit ja kauppiaat käyttäytyvät ympäristön näkökulmasta kestävällä tavalla. 13 maan vertailussa vain irlantilaiset (44 %) arvostivat yritysten ympäristövastuuta korkeammalle kuin suomalaiset (40 %). Ruotsissa (28 %) ja Norjassa (26 %) ympäristövastuuta piti tärkeänä alle kolmannes. Tanska oli ainoa maa, jossa yritysten sosiaalisesti ja eettisesti kestävää toimintaa (29 %) pidettiin tärkeämpänä kuin ympäristövastuuta (28 %). 

Yritysten vastuullisuutta puntaroidessa suomalaiset arvostavat etenkin kolmea seuraavaa tekijää: reiluja työloloja (79 %), vastuullisten materiaalien hyödyntämistä (77 %), sekä sitä, että yritys toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi (71 %). Suomalaiset olivat kansainvälisessä vertailussa kaikista kiinnostuneimpia näkemään tietoa yksittäisen tuotteen ympäristövaikutuksesta, kuten tuotteen materiaaleista tai hiilijalanjäljestä (64 %). 

Kyselytutkimuksen mukaan harva kuluttaja kuitenkaan huomioi vastuullisuutta ostopäätöksen teossa. Esimerkiksi suomalaisista vain joka viides (22 %) huomioi kuljetuksen ympäristövaikutuksen ja alle viidesosa (18 %) etsii aktiivisesti brändejä, jotka toimivat eettisesti ja vastuullisesti. Trendi on maailmalla samansuuntainen: korkeintaan vajaa kolmannes kuluttajista huomioi verkko-ostoksilla kuljetuksen ympäristövaikutuksen tai etsii aktiivisesti eettisiä brändejä. 

– Kuluttajat ovat kiinnostuneita vastuullisuudesta, mutta tutkimuksen mukaan vastuullisuus harvoin painaa vaakakupissa verkkokaupan kassalla. Verkkokaupoilla on tässä mahdollisuus edistää vastuullisempaa ostamista, esimerkiksi nostamalla selkeästi esiin ympäristöystävällisempiä kuljetusvaihtoehtoja ja tuotteita, summaa Klarnan vastuullisuusjohtaja Salah Said.

Klarnan kvartaaleittain päivittyvä Shopping Pulse -raportti seuraa kuluttajien ostokäyttäytymistä 13 maassa ja 3 eri maanosassa. Huhti-kesäkuussa 2022 yhdessä tutkimustoimisto Nepan kanssa toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi 14 114 kuluttajaa maailmalta, mukaan lukien 1053 suomalaista. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös Klarnan omaa ostodataa yli 400 000 verkkokaupasta ympäri maailman.

Lähde: Klarna