OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Tuore tutkimus: Jopa 87 % nuorista ammattilaisista on kokenut työuupumuksen tai kokee olleensa sitä lähellä

Työuupumukseen liittyvä oireilu ja riski sairastua voi nousta korkealle jo uran alkuvaiheessa. Academic Workin vuosittain toteuttaman Young Professional Attraction Index (YPAI) -tutkimuksen mukaan jopa 87 prosenttia nuorista ammattilaisista Suomessa on kokenut työuupumuksen tai ollut lähellä sitä.

Vuosittain toteutettavassa tutkimuksessa selvitetään, millaisia mieltymyksiä ja toiveita työnantajien suhteen on henkilöillä, joilla on valmistumisen jälkeen korkeintaan noin viisi vuotta työkokemusta. Vuoden 2022 tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 2640 uransa alkuvaiheessa olevaa ammattilaista Suomesta.

Tutkimuksessa kysyttiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös työuupumukseen liittyviä kysymyksiä, joilla selvitettiin nuorten ammattilaisten kokemuksia työelämässä jaksamisesta ja pärjäämisestä.

– Työuupumuslukemat ovat kovassa kasvussa edelleen. Tutkimuksemme mukaan tilanne on erittäin hälyttävä uraansa aloittelevien nuorten keskuudessa, kommentoi Academic Work Finlandin toimitusjohtaja Laura Christie.

Usein ajatellaan, että työuupumus koskee työelämässä pitkään olleita henkilöitä, mutta Christien mukaan uupumus iskee erityisen voimakkaasti juuri nuorempaan sukupolveen.

– Tähän on useita syitä. Kulttuurimme, jossa on oltava tavoitettavissa vuorokauden ympäri, on itsessään valtava rasitus terveydelle. Nuorten työsuhteet ovat lisäksi usein määräaikaisia. Tämä voi saada aikaan paineen tehdä pitkää päivää. Voi tulla tunne siitä, että omaa arvoa joutuu todistelemaan työnantajalle vuodesta toiseen.

Syitä nuorten ammattilaisten uupumuksen taustalla

Tämän vuoden kyselyyn vastanneista nuorista ammattilaisista 32 % mainitsi burnoutin tai sen oireiden syyksi heikon johtajuuden sekä korkean työkuorman. Puutteet johdossa voivat tarkoittaa esimerkiksi vähäistä tai olematonta kunnioitusta ja tunnustusta, tuen puutetta sekä mikromanagerointia, mitkä usein myös liittyvät toisiinsa.

– Hyvällä johtajuudella 80–90 prosenttia työuupumusta aiheuttavista tekijöistä voitaisiin poistaa. Nuorten ammattilaisten hyvinvointiin ja jaksamiseen pitää panostaa jo uran ensiaskelilla, koska Suomella ei ole varaa menettää enää yhtäkään työntekijää. Esimerkiksi johtamisen ja hyvinvoinnin tuen kehittäminen ovat tässä avainroolissa. Tämän vuoden tutkimuksessa selvisi, että nuoret ammattilaiset arvostavat erityisesti inhimillistä johtamista ja joustavaa työympäristöä, Christie kertoo.

Vuosittainen Academic Workin YPAI-tutkimus selvittää nuorten ammattilaisten työelämätoiveita Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa ja Ranskassa. Tutkimukseen vastasi tänä vuonna kaiken kaikkiaan yhteensä 14 219 vastaajaa, joista 2640 oli suomalaisia.

Lähde: Academic Work