OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: Agria Eläinvakuutus

Lemmikit ovat merkityksellisiä omistajan henkiselle hyvinvoinnille

Tänään vietetään Maailman mielenterveyspäivää. Monille mielenterveysongelmista kärsivälle lemmikki voi olla ainoa lohtua ja valoa elämään tuova asia, muistuttaa Agria Eläinvakuutus. Useissa eri tutkimuksissa on osoitettu lemmikkien lisäävän omistajiensa hyvinvointia. Moni kokee, että lemmikin kanssa on helpompi olla vuorovaikutuksessa kuin ihmisten.

Agrian vuonna 2019 teettämän kyselytutkimuksen mukaan lemmikki tarjoaa henkistä tukea kriisitilanteissa, antaa lohtua sekä auttaa rentoutumisessa ja palautumisessa. Lemmikki välittää omistajastaan pyyteettömästi eikä tuomitse tai kyseenalaista. Lisäksi lemmikki auttaa pitämään kiinni rutiineista ja antaa muuta ajateltavaa vaikeina hetkinä.

Lemmikki on hyvä lohduttaja

Kun elämässä on vaikeita hetkiä, suurin osa kääntyy oman puolisonsa puoleen hakeakseen lohtua, mutta lemmikki tulee hyvänä kakkosena. Kaikista Agrian kyselyyn vastanneista lähes kolmannes oli sitä mieltä, että oma lemmikki on paras lohduttaja. Lemmikit ovat hyviä avustajia myös kriisitilanteissa, sillä jopa puolet vastaajista kertoi, että lemmikki on auttanut heitä pääsemään yli kriisistä. Lemmikit helpottavat omistajiensa oloa ahdistuksen ja yksinäisyyden iskiessä, eivätkä ne tuomitse tai arvostele.

Lemmikki on tärkeä osa monen yksin asuvan arkea. Kaikista vastaajista 84 prosenttia koki olonsa vähemmän yksinäiseksi lemmikkinsä seurassa. Lemmikin seura voi siis edistää merkittävästi yksinäisen ihmisen hyvinvointia ja lisätä sosiaalista kanssakäymistä.

Lähde: Agria Eläinvakuutus