OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Pörssikurssien laskun vaikutus kansainväliseen kauppaa

Laskevilla pörssikursseilla voi olla merkittävä vaikutus kansainväliseen kauppaan. Kun maan valuutan arvo laskee suhteessa muihin valuuttoihin, se voi tehdä maan viennistä kalliimpaa ulkomaisille ostajille ja tehdä tuonnista halvempaa. Tämä voi johtaa maan viennin kansainvälisen kysynnän vähenemiseen ja tuonnin kysynnän kasvuun. Tässä artikkelissa tutkimme laskevien valuuttakurssien vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

Yksi tärkeimmistä tavoista, joilla laskevat valuuttakurssit voivat vaikuttaa kansainväliseen kauppaan, on viennin kalliittaminen. Kun maan valuutan arvo laskee, ulkomaan valuutan ostamiseen tarvitaan enemmän kyseisen valuutan yksiköitä. Jos esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin arvo laskee suhteessa euroon, saman euromäärän ostamiseen tarvitaan enemmän dollareita. Tämä tarkoittaa, että Eurooppaan tavaroita vievä yhdysvaltalainen yritys saa tavaroistaan ​​vähemmän euroja, mikä voi heikentää viennin kilpailukykyä Euroopan markkinoilla.

Pörssikurssit lasku voi vaikuttaa myös kansainväliseen kauppaan halventamalla tuontia. Kun maan valuutan arvo laskee, ulkomaan valuutan ostamiseen kuluu vähemmän kyseisen valuutan yksiköitä. Tämä tarkoittaa, että maan yritys voi ostaa enemmän ulkomaisia ​​tuotteita samalla paikallisella valuutalla. Jos esimerkiksi Japanin jenin arvo laskee suhteessa Yhdysvaltain dollariin, saman dollarimäärän ostamiseen tarvitaan vähemmän jeniä. Tämä tarkoittaa, että Yhdysvalloista tavaroita tuova japanilainen yritys voi ostaa enemmän tavaroita samalla jenimäärällä, mikä voi tehdä tuonnista houkuttelevamman.

Toinen tapa, jolla laskevat valuuttakurssit voivat vaikuttaa kansainväliseen kauppaan, on vaikuttaa kauppataseeseen. Kauppatase on maan viennin ja tuonnin erotus. Kun maan valuutan arvo laskee, se voi heikentää viennin kilpailukykyä ja tehdä tuonnista houkuttelevampaa, mikä voi johtaa viennin vähenemiseen ja tuonnin lisääntymiseen. Tämä voi johtaa kauppataseen vajeeseen, jossa maan tuonnin arvo ylittää sen viennin arvon. Kauppavajeella voi olla kielteisiä seurauksia maan taloudelle, koska se voi johtaa talouskasvun hidastumiseen ja työttömyyden kasvuun.

Laskevat valuuttakurssit voivat vaikuttaa myös kansainväliseen kauppaan vaikuttamalla maan yritysten kilpailukykyyn. Kun maan valuutan arvo laskee, se voi tehdä maan viennistä kalliimmaksi ja tuonnin halvemmaksi, mikä voi heikentää kotimaisten yritysten kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla, samanlainen tilanne voi tapahtua kansainvälisen yhtiön osakkeelle, kuten SSAB osake Suomen pörssissä. Tämä voi johtaa kotimaisten yritysten markkinaosuuden menettämiseen, koska ulkomaiset yritykset voivat tarjota tavaroita halvemmalla. Tällä voi olla kielteisiä seurauksia maan taloudelle, koska se voi johtaa talouskasvun hidastumiseen ja työttömyyden kasvuun. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että laskevilla valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus kansainväliseen kauppaan. Ne voivat tehdä viennistä kalliimpaa, tuonnista halvempaa ja vaikuttaa kauppataseeseen ja kotimaisten yritysten kilpailukykyyn. Näillä vaikutuksilla voi olla kielteisiä seurauksia maan taloudelle, kuten talouskasvun hidastuminen ja työttömyyden kasvu.