OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Mielen hyvinvoinnin haasteet vaikuttavat 40 % pohjoismaalaisista työkykyyn – Suomi poikkeaa muista maista

Suuri osa pohjoismaalaisista, peräti neljä kymmenestä, kokee, että mielen hyvinvoinnin haasteet ovat vaikuttaneet heidän kykyynsä työskennellä. Asia selviää Ifin teettämästä pohjoismaisesta Nordic Health -kyselytutkimuksesta.

Vaikka Ifin tutkimuksen mukaan Suomessa kärsitään paljon stressistä verrattuna muihin pohjoismaihin, ei meillä mielen hyvinvoinnin ongelmien koeta vaikuttavan yhtä paljon työkykyyn. Suomalaisista 34 prosenttia kokee mielen hyvinvoinnin haasteiden vaikuttaneen työkykyynsä, kun muissa pohjoismaissa luku on korkeampi, Tanskassa jopa 49 prosenttia.

– On vaikea sanoa, onko kyse siitä, että suomalaiset käsittelevät mielen hyvinvoinnin ongelmia eri tavalla vai onko ongelma piilevämpi kuin muissa maissa, joka tarkoittaa, etteivät suomalaiset tunnista haasteiden vaikutusta työkykyyn, kommentoi Ifin terveysstrategi Kristina Ström Olsson raportin tuloksia.

Suomessakin mielenterveyden häiriöt ovat kuitenkin jo yleisin syy sairauspoissaoloille ja työkyvyttömyydelle. Kelan mukaan sairauspäivärahaa mielenterveyssyistä saaneiden määrä kasvoi yli 60 prosenttia vuosien 2016 ja 2021 välillä.

Mielen hyvinvointiin toivotaan apua myös työnantajalta

If teetti Suomessa erillisen kyselytutkimuksen mielenterveyden hoidosta viime syksynä. Sen mukaan kolme neljästä (74 %) työterveyspalveluita käyttävästä suomalaisesta toivoisi työnantajansa järjestävän pääsyn mielenterveyspalveluihin, jos sellaisille tulisi tarvetta.

Tutkimukseen vastanneista vain 27 prosenttia luottaa siihen, että he saisivat apua julkisesta terveydenhuollosta, jos kohtaisivat mielenterveyden haasteita.

– Hoitoon hakeutuminen koetaan usein monimutkaiseksi, ja jonot ovat pitkiä. Samaan aikaan tiedetään kuitenkin, että mielenterveysongelmissa nopea hoitoon pääsy pienentää todennäköisyyttä, että niistä kasvaa pitkäkestoisia poissaoloja aiheuttava vaikeampia häiriöitä, kertoo yritysasiakkaiden henkilövakuutusten tuotepäällikkö Johanna Stenström.

Työntekijät nopeasti hoidon piiriin vakuutuksen tuella

Jokainen meistä voi tarvita tukea työelämässä jaksamiseen ja mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. If haluaa olla tässä työyhteisöjen tukena ja on kehittänyt yhteistyössä mielenterveyden ammattilaisten kanssa yrityksille vakuutuksen, jonka avulla työntekijät pääsevät nopeasti hoidon piiriin.

– Me Ifissä haluamme haastaa perinteisen käsityksen vakuutusyhtiön tarjoamasta mielen hyvinvoinnin tuesta. Pelkkä laskunmaksajan rooli ei meille riitä, vaan haluamme olla helpottamassa hoitoon pääsyä ja tarjota konkreettisia välineitä yrityksille. Vakuutuksen avulla työntekijöille tarjotaan sekä matalan kynnyksen keskusteluapua että psykoterapiaa, kertoo Stenström.

Lähde: If Vakuutus