OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Suomalaisista 40 prosenttia ostaisi todennäköisimmin sähkö- tai hybridiauton – haasteena edelleen korkeat hankintahinnat

Täyssähköautot kiinnostavat erityisesti nuoria.

Vaihtoautoketju Kamuxin teettämän tutkimuksen mukaan suosituin vaihtoehto muista kuin polttomoottoriautoista olisi ladattava hybridi, jonka valitsisi 17 prosenttia suomalaisista. 13 prosenttia taas päätyisi ajossa latautuvaan kevythybridiin, joka on erityisesti naisten sekä 45–54-vuotiaiden ikäryhmässä yhtä todennäköinen valinta ladattavan hybridin kanssa. Täyssähköauton ostaisi 10 prosenttia suomalaisista.

”Vaikuttaa siltä, että kiinnostus sähkö- ja hybridiautoihin kasvaa vähitellen ja tasaiseen tahtiin. Tutkimuksestamme selviää, että jos uuden auton hankinta tapahtuisi tänä vuonna, näiden voimanlähteiden valitseminen olisi erittäin tai melko todennäköistä 42 prosentille suomalaisista. Viime vuonna vastaava luku oli 37 prosenttia”, kertoo Kamux Suomen maajohtaja Jani Koivu.

Täysin sähköllä kulkeva auto kiinnostaa erityisesti nuoria, 17–24-vuotiaita aikuisia. Heistä 17 prosenttia päätyisi todennäköisimmin täyssähkövaihtoehtoon, kun taas hybridit kiinnostavat keskimääräistä vähemmän. Kaikissa ikäryhmissä noin puolet suomalaisista hankkisi edelleen bensiinillä kulkevan auton, lukuun ottamatta 45–54-vuotiaita – heistä vain 41 prosenttia valitsisi bensa-auton.

Tutkimuksesta selviää myös, mistä syistä sähkö- tai hybridiauto voi jäädä hankkimatta. Korkea hintataso on todennäköisin syy 64 prosentille suomalaisista. Seuraavaksi yleisin syy (39 %) on se, että auton toimintasäde on liian lyhyt omiin tarpeisiin nähden. Huonosti saatavilla olevat latausmahdollisuudet vaikuttavat myös useiden (37 %) autoilijoiden päätöksiin. Latausmahdollisuus nousee toimintasädettä tärkeämmäksi tekijäksi 17–24- vuotiaiden sekä 65–70-vuotiaiden ikäryhmissä. Osa suomalaisista kertoo myös, että sähkö- ja hybridiautojen vikaherkkyys pelottaa ja vaikuttaa näin auton hankkimiseen (28 %). 25 prosenttia kertookin odottavansa vielä sähkö- ja hybridiautojen teknologian kehittymistä.

”Autojen erilaiset voimanlähteet kehittyvät nyt nopeasti ja on luonnollista, että autoilijoita pohdituttavat monet seikat. Tärkeintä onkin löytää juuri omaan tarpeeseen sopiva kulkuneuvo. 55 prosenttia suomalaisista kertoo, että heillä ei tällä hetkellä ole sähköauton latausmahdollisuutta kotona, töissä, mökillä tai julkisilla latauspaikoilla. Silloin esimerkiksi kevythybridi voi olla käytännöllinen vaihtoehto bensiinillä tai dieselillä kulkevalle autolle”, Koivu sanoo.

”On selvää, että myös autokaupoilla ympäristöystävällisyys painaa vaakakupissa entistä enemmän. 34 prosentille suomalaisista auton vähäpäästöisyydestä on tullut yhä tärkeämpi tekijä, joka vaikuttaa myös tuleviin autovalintoihin. Yhdeksän prosenttia kertoo sen olevan jo erittäin tärkeä asia, joka ohjaa autohankintaa.”

Tällä hetkellä täyssähköauto on käytössä kahdella prosentilla suomalaisista ja ladattava hybridiauto kolmella prosentilla suomalaisista. Kevythybridillä taas ajaa viisi prosenttia suomalaisista. 66 prosenttia ajaa bensiinikäyttöisellä ja 23 prosenttia dieselkäyttöisellä ajoneuvolla. Hybridien ja sähköautojen määrät ovat siis toistaiseksi vielä pieniä polttomoottoriautoihin nähden. Tutkimuksen tulosten pohjalta tähän voidaan odottaa muutosta tulevina vuosina.

Kamuxin teettämän Suomalaiset ja ruotsalaiset autokaupoilla 2023 -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 12–23.1.2022. Kohderyhmänä olivat 17–70-vuotiaat suomalaiset ja ruotsalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat joko yksin tai yhdessä perheenjäsenen kanssa talouden autohankinnoista. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan maan väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1 029 suomalaista ja 1 017 ruotsalaista vastaajaa.

Lähde: kamux Kuva: Rathaphon Nanthapreecha