OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuvaaja: Mearth Technology

Onnettomuus sähköpotkulaudalla voi tulla kalliiksi – “Leikkaus maksaa keskimäärin noin 3500 euroa”

Kuvaaja: Mearth Technology

Sähköpotkulaudoilla tapahtuvien onnettomuuksien keskikorvauksen määrä on noin 900 euroa, selviää Pohjola Vakuutuksen tiedoista. Joka kymmenes vakuutuksesta korvattava skuuttionnettomuus vaati leikkaushoitoa.

Erilaisten yhteiskäyttöisten kulkuvälineiden käyttäminen on lisääntynyt viime vuosina useissa kaupungeissa. Sähköpotkulaudat ovat ylittäneet suosiossa jopa kaupunkipyörät Traficomin alkuvuoden tietojen mukaan. Sulaneet jalkakäytävät ja aurinkoiset ilmat kutsuvat skuuttailemaan.

Kaupunkipyöräily ja sähköpotkulautailu ovat käteviä tapoja liikkua ja mahdollistavat parhaimmillaan jouhevan liikkumisen kaupungissa. Tapaturmiakin kuitenkin nähdään koko ajan enemmän kasvaneen suosion myötä, Pohjola Vakuutuksen henkilöasiakkaiden henkilövakuutuksista vastaava Atte Erkamo sanoo.

Sähköpotkulautoihin liittyvät onnettomuudet ovat yleisimmin kaatumisia. Kaatuminen johtuu usein eturenkaan osumisesta esimerkiksi katukivetykseen, mukulakiveen tai kaivonkanteen. 

– Varsinkin näin alkukeväästä kaatumisen syynä korostuu maaperän muutokset, eli routavaurioisen maan, soran ja hiekan vuoksi tapahtuneet onnettomuudet. Kaatumisista syntyneissä vammoissa korostuvat käsi, polvi ja nilkka sekä valitettavasti myös päänalue. Se tarkoittaa kaikkea hammasvaurioista vakaviin aivovammoihin, Erkamo sanoo. 

Tyypillistä sähköpotkulautaonnettomuuksille on se, että ihminen loukkaa skuutilla kaatuessaan monta eri kehonosaa. Pohjola Vakuutuksen korvattavista onnettomuuksista joka kymmenennessä tilanne on niin vakava, että tarvitaan leikkausta. 

– Keskikorvauksen määrä sähköpotkulautaonnettomuuksissa on noin 900 euroa. Keskimääräinen leikkaus maksaa jo hieman alle 3500 euroa. Osa näihin johtaneista onnettomuuksista voitaisiin välttää tarkkaavaisuudella ja ajamalla fiksusti, Erkamo sanoo.

Kaatumisen lisäksi sähköpotkulaudoilla törmätään myös muihin henkilöihin tai ajoneuvoihin. Yleensä kyse on vahingosta, mutta yksittäisissä tapauksissa erimielisyydet sähköpotkulautojen käytöstä on johtanut jopa pahoinpitelyihin. Pohjola Vakuutuksen datassa näkyvät myös loukkaantumiset sähköpotkulaudoilla ilman, että niitä on edes käytetty. Tällaisia ovat pääsääntöisesti sähköpotkulautoihin kompastumiset tai niiden kantamisessa sattuvat loukkaantumiset. 

Törkeä huolimattomuus voi johtaa korvausten tarkempaan tarkasteluun

Myös liikenne- ja viestintäministeriö haluaa puuttua sähköpotkulautojen mukanaan tuomiin haasteisiin. Sen ehdotuksen mukaan sähköpotkulautojen pysäköinti jalkakäytäville kiellettäisiin, virheellisesti pysäköidyt sähköpotkulaudat siirrettäisiin lautailijan kustannuksella ja promilleraja otettaisiin käyttöön. Pohjola Vakuutus voi vähentää korvauksia tai jopa evätä ne, jos henkilö on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen onnettomuustilanteessa. Törkeän huolimattomuuden voi aiheuttaa muun muassa päihtymys.

– Varsinkin vakavimmissa tapauksissa tieto henkilön päihtymyksestä on usein tiedossamme. Kokonaiskuva onnettomuustilanteesta on kuitenkin vakuutusyhtiön näkökulmasta tärkein tekijä. Oman ja muiden turvallisuuden vuoksi sähköpotkulaudoilla tulisi aina ajaa olosuhteet ja kanssaliikkujat huomioon ottaen, Erkamo muistuttaa

Sähköpotkulaudan kuljettaja voi syyllistyä törkeään huolimattomuuteen myös selvin päin. Sähköpotkulaudoilla liikkuessa on aina noudatettava liikennesääntöjä.

– On huolestuttavaa, että sähköpotkulautojen väärinkäyttö tuntuu lisääntyvän. Esimerkiksi ajaminen niin, että kaksi ihmistä matkustaa yhdellä skuutilla ei ole hyvien liikennetapojen mukaista ja aiheuttaa todennäköisemmin onnettomuuksia, Erkamo sanoo.

Sähköpotkulaudoilla sattuneisiin vahinkoihin suhtaudutaan kuten esimerkiksi polkupyörällä tapahtuneisiin onnettomuuksiin. Se tarkoittaa, että mitään erityisiä rajauksia korvattavuudessa ei ole. Lakisääteiset vakuutukset ovat kuitenkin aina ensisijaisia korvauksen suhteen. 

– Jos onnettomuuden toisena osapuolena on esimerkiksi liikennekäytössä oleva henkilöauto, vahinkojen korvausten määrä arvioidaan ensisijaisesti ajoneuvon liikennevakuutuksen perusteella, Erkamo sanoo. 

Mahdollisesta tapaturma- ja sairaskuluvakuutuksesta korvataan laajasti onnettomuuteen liittyviä hoitokuluja, aina laajasta diagnosoinnista hoitoon, mahdolliseen leikkaukseen ja kuntoutukseen. 
Vapaaehtoisilla henkilövakuutuksilla on mahdollista saada turvaa myös työkyvyttömyyden tai tapaturmasta aiheutuneen pysyvän haitan varalle.

Lähde: Pohjola Vakuutus