OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Miehet

HYVÄT MIEHET -kampanja kokoaa ja palkitsee miesten hyviä tekoja

Miessakit ry toteuttaa 3.9.-31.10.2019 HYVÄT MIEHET -kampanjan. Tavoitteena on nostaa esille ja arvostaa miesten hyvyyttä ja hyviä tekoja.

Miehet – kuten naiset – ovat meille kaikille elintärkeitä hyvän ja turvallisen elämän tuojia. Esimerkiksi hyvinvoiva isyys on yksi keskeisimmistä tekijöistä lasten hyvinvoinnin kannalta. Huomioimalla miesten hyviä tekoja arvostamme heitä, huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan ja syvennämme meidän kaikkien ymmärrystä hyvyyden merkityksestä. Näin voidaan myös vähentää sukupuolten välistä negatiivista vastakkainasettelua ja vahvistaa naisten ja miesten välistä kunnioittavaa kumppanuutta. Samalla annamme lapsille ja tuleville sukupolville tarvittua luottamusta ja rauhaa rakentaa yhteistä hyvää.

Kansalaisia, yhteisöjä ja yrityksiä pyydetään osallistumaan HYVÄT MIEHET -kampanjaan kertomalla esimerkkejä miesten hyvistä teoista. Kertomukset voivat olla lyhyitä huomioita tai pitkiä tarinoita, valokuvia, ja myös ääni- tai videotallenteita. Kertomukset toimitetaan osoitteeseen kertomukset@hyvatmiehet.fi.

HYVÄT MIEHET -kampanjasta vastaa Miessakit ry, jonka tehtävä on vahvistaa miesten hyvinvointia ja tukea siten myös sukupuolten välistä kumppanuutta. Yhdistys tuo esille hyvinvoivan mieheyden merkitystä miehille itselleen, heidän läheisilleen ja yhteiselle hyvälle.

Teksti: Miessakit ry
Kuvituskuva: Matheus Ferrero / Unsplash