OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Millainen autonostaja sinä olet? Tutkimus kertoo suomalaisten auto-ostamisen trendit

Suomalaisautoilijat kiinnittävät yhä enemmän huomiota autonsa käyttö- ja korjauskustannuksiin sekä ekologisuuteen, kertoo Kamuxin teettämä Suomalaiset autokaupoilla -tutkimus. Yli tuhannen vastaajan kyselytutkimus pyrki selvittämään auton käyttökustannuksiin liittyviä asennetrendejä vertailemalla vuoden 2018 ja 2020 vastauksia erinäisiin väittämiin.

Suurin muutos liittyy auton käyttökustannusten pienentämiseen. Yli kolmasosa eli 35 % tuoreimman tutkimuksen vastaajista on täysin samaa mieltä siitä, että he haluavat valita käyttökustannuksiltaan edullisen auton. Kaksi vuotta sitten täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli vain alle neljäsosa (24 %) vastaajista.

”Autoiluun liittyy erilaisia kustannuksia ja kuluja, kuten ajoneuvovero, mahdollinen käyttövoimavero, polttoainekulut, vakuutukset, pysäköinnit ja huollot sekä vielä arvonalenema. Harkituilla valinnoilla voi vaikuttaa vuotuisiin kustannuksiin merkittävästi. Muutos heijastelee taloudellisen harkitsevuuden lisääntymistä suomalaisten keskuudessa”, sanoo Kamuxin maajohtaja Tommi Iiskonmäki.

Auton hintaetua vaikea hahmottaa

”Havaintojemme mukaan eri käyttövoimien hintaetua on autoilijan tänä päivänä aika vaikea hahmottaa. Aikaisemmin se kulminoitui polttoainelaatuun ja sen hintaan sekä omiin ajoihin, mutta nykyään pitää pohtia esimerkiksi myös lataustolpan asennuskustannuksia tai kaasu- ja hybridiauton ajoittaista bensiini- tai dieselkäyttöä ja sen kustannusta. Lataus- ja tankkausverkosto on myös valinnoissa huomioitava asia”, Iiskonmäki pohtii.

Auton vähäpäästöisyys kasvattaa suosiotaan

Myös auton vähäpäästöisyys nousee vastauksissa aiempaa enemmän esille. Tämän vuoden kyselytutkimuksessa 22 prosenttia vastaajista totesi ehdottomasti haluavansa vähäpäästöisen auton. Hiilidioksidipäästöillä on vaikutusta myös ajoneuvoveroon. Väittämän kanssa täysin samaa mieltä olevien vastaajien määrä on kahden vuoden aikana kasvanut seitsemän prosenttiyksikön verran.

”Suomalaisten kiinnostus ja tietoisuus erilaisten autojen päästöistä on kasvanut viime vuosina. Teknologia kehittyy vauhdilla ja vähäpäästöisten polttomoottoriautojen, hybridi-, sähkö- ja kaasuautojen valikoima on myös kasvanut. Moni autonostaja pohtii itselleen sopivia vaihtoehtoja entistä tarkemmin myös tästä näkökulmasta”, Iiskonmäki arvelee.