OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kaupunkilaisten ilmastohuoli on vähentynyt aavistuksen koronavuoden aikana

Ilmastonmuutos huolettaa 65 prosenttia suomalaisista kaupunkilaisista.

Kestävät kaupunkiympäristöt 2020 -barometrin vastaajista 15 prosenttia kertoo olevansa erittäin paljon, 20 % paljon ja 30 % melko paljon huolestuneita ilmastonmuutoksesta. Vain vähän huolta tuntee 25 % tai ei lainkaan 10 % vastaajista – toisin sanoen yhteensä 35 % kaupunkilaisista.

Viime vuonna vastaavat, yhteenlasketut prosenttiosuudet olivat 68 ja 32. Toisin sanoen kaupunkilaisten ilmastohuoli on vähentynyt hieman.

Ilmastohuoli jakaa entistä selvemmin naiset ja miehet, sillä ilmastohuoli on vähentynyt 36–50-vuotiaiden miesten keskuudessa peräti 11 prosenttiyksiköllä ja 18–35-vuotiaiden miesten keskuudessa 7 prosenttiyksiköllä.

Kaikkien barometriin osallistuneiden miesten keskuudessa ilmastohuoli erittäin paljon tai paljon huolissaan olevien keskuudessa on vähentynyt yhteensä 5 prosentilla (n=471) kun se naisten (n=532) keskuudessa on säilynyt samana kuin viime vuonna.

Tulos käy ilmi YIT:n tilaamasta ja Prior Konsultoinnin toteuttamasta Kestävät kaupunkiympäristöt -barometrista*, johon vastasi yli tuhat kaupungissa asuvaa suomalaista syyskuussa 2020. Barometrin tavoitteena on selvittää, millaisia kaupunkiympäristöjä Suomessa halutaan kehittää. Kyselyssä kaupunkilaiset ottavat kantaa kodin, työ- ja kaupunkiympäristön, liikkumisen ja kaupan vaihtoehtoihin. Barometri toteutettiin nyt kolmatta kertaa. Tuloksia verrataan osin aiempiin tutkimuskierroksiin.

”Koronaepidemiasta ja sen aiheuttamasta huolesta huolimatta ilmastonmuutos huolettaa kuitenkin reilusti yli puolta kaupunkilaisista, ja kuluttajat odottavat yrityksiltä ja ympäröivältä yhteiskunnalta konkreettisia ilmastotekoja. YIT on sitoutunut puolittamaan oman toimintansa ja omaperusteisten hankkeidensa hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä”, YIT:n Head of sustainability Mia Ranta-aho huomauttaa.

Kaupunkilaisten huoli ilmastonmuutoksesta näkyy ennen kaikkea siinä, että he kertovat vähentäneensä lämpimän veden käyttöä, lisänneensä jätteiden lajittelua, siirtyneensä ekosähköön ja vähentäneensä naudanlihan käyttöä. Ilmastonmuutoksesta huolestuneet ovat tehneet selkeästi useampia elämäntapamuutoksia asumisessa, liikkumisessa sekä ruokavaliossa kuin ne, joita ilmastonmuutos huolettaa vähemmän.

Mielenkiintoinen nosto kyselystä on se, miten lihankorvikkeet jakavat mielipiteet: viidennes vastaajista kertoo kasvattaneensa niiden käyttöä, mutta puolet ei käytä niitä lainkaan.

Seitsemän kymmenestä kaupunkilaisesta kertoo lisänneensä kävelyä tai pyöräilyä liikkumisessaan viimeisen vuoden aikana tai jo aiemmin, 18 prosenttia vastaajista on lisännyt kävelyä ja/tai pyöräilyä erityisesti tänä vuonna.

*Kestävät kaupunkiympäristöt –barometri 2020
Kestävät kaupunkiympäristöt –barometri toteutettiin nyt kolmatta kertaa. Kysely on suunnattu seuraavien kahdeksan kaupungin asukkaille: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä ja Kuopio. Aineistonkeruu toteutettiin CINT Ab:n ylläpitämällä nettipaneelilla 23.-28.9.2020. Vastaajia oli 1 003. Otos edustaa tutkittujen kaupunkien 18–75-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen ja kaupunkien koon suhteen.