OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Työuupumuksesta toipumista voidaan edesauttaa vahvistamalla yksilön toimijuutta ja henkilökohtaisia voimavaroja

Työuupumuksesta toipumista edesauttavat vertaistuki ja ammattilaisten ohjaus, ymmärrys omista tarpeista ja rajoista sekä itsehyväksyntä, uusi väitöstutkimus osoittaa. Tutkimuksen mukaan työuupumus vaikuttaa myös puolisoihin ja parisuhteeseen. Perheenjäsenten tuki ja konkreettiset muutokset työolosuhteiden parantamiseksi vahvistavat toipumista.

PsM, VTM, KTK Stela Salminen tarkasteli väitöskirjatutkimuksessaan eri kuntoutuskursseille osallistuneiden työuupumuskuntoutujien ja puolisoiden kokemuksia työuupumuksesta ja siitä toipumisesta. Väitöskirjatutkimus osoitti, että toipumisen polut kuntoutuskurssin jälkeen vaihtelivat suuresti. Osa työuupumuskuntoutujista pystyi siirtämään opitut taidot arkeensa ja ylläpitämään fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tasoa. Toiset taas kokivat työuupumusoireiden lisääntyneen kuntoutuskurssin jälkeen. Kuntoutujan oma toimijuus ja aloitteellisuus olivat suotuisia ennaltaehkäisemään työuupumuksen uusiutumista, mutta yhtä tärkeitä olivat muutokset työpaikalla työkuorman ja resurssoinnin järkeistämiseksi.

– Esimiesten rooli on oleellinen työn järjestelyn epäkohtien ja tehottomien käytäntöjen tunnistamisessa. Jos he ovat tietoisia työuupumuksen tavallisimmista syistä ja oireista, he voivat käynnistää kriittisiä muutoksia työpaikalla, jotta työympäristö olisi terveempi ja reilumpi, Salminen summaa.

Työuupumus vaikuttaa myös puolisoon ja parisuhteeseen

Työuupumus ei koske vain työuupunutta, vaan todelliset vaikutukset ulottuvat myös hänen puolisoonsa. Puolisot tarjoavat emotionaalista ja käytännön tukea työuupumuksen vakavimmissa vaiheissa ja heidän tietoisuutensa työuupumusoireista voi ennaltaehkäistä työuupumuksen uusiutumista. Sinä aikana puolisot kokevat kuitenkin merkittävää ahdinkoa, turhautumista ja avuttomuutta.

– Jos puolisot eivät tiedä miten asettaa rajoja, heidän oma hyvinvointinsa voi olla uhattuna, erityisesti jos heillä on myös mielenterveysongelmia taustalla. Siksi on tärkeää saada puolisot osallistumaan aktiivisemmin kuntoutusprosessiin. Myös he tarvitsevat vertaistukea ja vahvistusta omille kokemuksilleen, Salminen painottaa.

Suomessa on kattava kuntoutusjärjestelmä, joka tarjoaa tukea ihmisille, joiden työkyky on vaarantunut. Tukea on tarjolla myös puolisoille, ja he voivat osallistua perheenjäsenille varatulle päivälle kuntoutuskurssin aikana. Siitä huolimatta, ainakin tällä hetkellä, vain harva hyödyntää tätä mahdollisuutta.

– Kuntoutuskurssit tarjoavat vankan tiedon ja vertaistuen kehyksen, jotka ovat oleellisia toipumisessa. Pidempiin työuriin pyrittäessä on luonnollista kannustaa työntekijöitä ja perheenjäseniä hyödyttämään tätä järjestelmää ja vahvistamaan voimavarojaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, Salminen toteaa.

PsM, VTM, KTK Stela Salminen psykologian kuuluvan väitöskirjan ” ‘Back on the right track’: Rehabilitees’ and spouses’ experiences of burnout and recovery” tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 7.5.2021. Vastaväittäjänä toimii professori Sharon Toker (Coller School of Management, University of Tel Aviv, Israel) ja kustoksena professori Taru Feldt (University of Jyväskylä). Väitöskirjan pääohjaaja on dosentti Anne Mäkikangas (Tampereen yliopisto).

Lähde: Jyväskylän yliopisto