OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Tutkimus: Naiset ovat vaativampia auton ostajia kuin miehet – automyyjä romuttaa myytin naisista autokaupoilla

Naiset vaativat autolta paljon enemmän kuin miehet, kertoo Kamuxin Suomalaiset autokaupoilla 2021 -tutkimus. Luotettavuus, turvallisuus ja ajo-ominaisuuksien miellyttävyys ovat peruskallioita, joihin suomalainen perustaa päätöksensä autoa ostaessaan.

Miesten ja naisten vastauksia auton ominaisuuksien tärkeydestä vertailtaessa esiin nousi yllättävä seikka. Naispuoliset vastaajat pitävät lähes jokaista ominaisuutta selkeästi tärkeämpänä kuin miehet. Vaikuttaakin siltä, että naisasiakkaat vaativat autoltaan huomattavasti enemmän, kun taas miehet välittävät yksityiskohdista vähemmän.

Suhteellinen ero on erityisen suuri asenteissa kuntotarkastukseen ja siihen, että auto on hiljattain katsastettu. Naisista 60 prosenttia pitää erittäin tärkeänä sitä, että auto on kuntotarkastettu, miehistä vain 34 prosenttia. Se, ettei viimeisimmästä katsastuksesta ole kulunut liiaksi aikaa, on naisille erittäin tärkeää (51 %) huomattavasti useammin kuin miehille (35 %).

– Myös erot taloudellisten seikkojen merkityksestä korostuvat sukupuolten välisissä vastauksissa. Esimerkiksi käyttökustannusten edullisuus ja auton pieni kulutus ovat naisille paljon tärkeämpiä asioita kuin miehille. Jos joku vielä vuonna 2021 uskoo naisen valitsevan autonsa vain värin perusteella, niin tämä tutkimustulos viimeistään kumoaa sen harhaluulon. Kun ottaa huomioon naisten kovemman vaatimustason ostajina sekä heidän paneutumisensa yksityiskohtiin, monelle taloudelle vaikuttaisikin olevan parempi, että ostopäätöksen tekijä olisikin talon rouva, kommentoi Kamuxin Suomen aluepäällikkö Kari Pietarila.

Luotettavuus auton tärkein ominaisuus

Tutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät auton tärkeimpänä ominaisuutena luotettavuutta. Sitä pitää erittäin tärkeänä seitsemän vastaajaa kymmenestä (69 %), kun taas turvallisuus (61 %) ja miellyttävät ajo-ominaisuudet (53 %) koetaan erittäin tärkeiksi seuraavaksi useimmin.

– Luotettavuus ja turvallisuus ovat aina kärjessä, kun suomalaisilta kysytään auton tärkeimmistä ominaisuuksista. Se, että autoon voi luottaa, onkin suomalaisille suurin syy ostaa menopeli autoliikkeestä eikä yksityiseltä myyjältä. Autoliikkeellä on kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu, jos autossa on myyntihetkellä vika, Pietarila kertoo.

Hänestä kiinnostava havainto on, että tavaratilan suuruus ja sisätilojen muunneltavuus koetaan tärkeämmiksi kuin vuosi sitten.

– Trendi linkittyy todennäköisesti pandemia-aikana lisääntyneeseen sukulaisvierailujen, mökkimatkojen ja muualta kuin kotoa tehtävien etätöiden määrään. Tällöin autossa pitää olla tilaa hieman pidemmänkin vierailun vaatimalle tavaramäärälle, hän selittää.

Suomalaiset autokaupoilla 2021 -tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 28.1.–3.2.2021. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat autohankinnoista. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1005 vastaajaa, ja painotettuna se on valtakunnallisesti edustava otos sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Lähde: Kamux