OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Ehkäisevän päihdetyön viikon teemana on kannabis: Nuoret paljastavat, mikä kannabiksessa viehättää ja mikä huolettaa


8. marraskuuta alkaneen Ehkäisevän päihdetyön viikon teemana on kannabis. Teemaviikolla kannustetaan sekä nuoria aikuisia että heidän parissaan työskenteleviä ammattilaisia ottamaan kannabis rohkeasti puheeksi. Siksi EHYT ry kysyi nuorilta aikuisilta, millaisia huolia heillä on omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön liittyen. Miksi he käyttävät kannabista ja millaista elämä olisi ilman sitä?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päihdetutkimuksen mukaan noin 800 000 suomalaista on kokeillut kannabista. Yleisintä kannabiksen käyttö on 25–34-vuotiailla. Viime vuosina kannabiksen käytöstä on tullut suosittua erityisesti ikäryhmän miesten keskuudessa, joista lähes puolet ilmoitti vuonna 2018 kokeilleensa kannabista ainakin kerran elämässään. Myös asenteet käyttöä kohtaan ovat muuttuneet sallivammiksi.

EHYT ry kysyi joukolta nuoria aikuisia, mikä kannabiksen käytössä viehättää. Vastauksissa esiin nousi rentouttava vaikutus ja käyttöön liittyvä luovuuden kokemus. Kannabista pidettiin terveellisempänä vaihtoehtona alkoholille. Toisaalta kannabiksen käyttö herätti myös huolia. Varsinkin mielenterveyden ongelmat ja pelko psykoosista sekä mahdollinen rikosrekisterimerkintä nousivat esiin vastauksissa.

– Poltin nuorena, silloin huoletti vaikutus omaan mielenterveyteen ja ahdistuneisuuteen, vastauksissa todettiin.

Myös syyt kannabiksen käyttöön herättivät ajatuksia.

– Onhan se jännä, että ihan nuoretkin on niin jotenkin loppu, että sitten vaikka käännytään kannabikseen et voitais rentoutuu, eräs vastaaja totesi.

Kyselyssä pyydettiin lisäksi kommentteja kaverin kannabiksen käyttöön liittyvistä huolista.

– Kaverin passivoituminen ja se ettei hän itse näe käytön lisääntyvän ja rahojen hupenevan. Koko elämän pyhittäminen kannabikselle, kuului yksi vastauksista.

Kysely toteutettiin anonyymisti.

Ehkäisevän päihdetyön viikon järjestää vuosittain Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, johon kuuluu 58 ehkäisevää päihdetyötä tekevää valtakunnallista järjestöä. Tänä vuonna perinteikäs viikko täyttää sata vuotta: aiemmin Raittiustyön viikkona tunnettua kampanjaviikkoa vietettiin ensimmäisen kerran jo 1920-luvulla.

Lähde: EPT-verkosto