OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Levoton mieli on usein syynä univaikeuksiin

Kolme neljästä kärsii univaikeuksista. Sana Pharma Medicalin teettämästä kyselystä käy ilmi, että jopa 75 prosenttia suomalaisista kärsii ajoittaisista univaikeuksista Suurin osa univaikeuksista kärsivistä kertoo heräilevänsä useaan kertaan yöllä. Kyselyn mukaan univaikeudet ovat naisilla yleisempiä kuin miehillä.

Sana Pharma Medicalin tilaaman tutkimuksen mukaan suomalaisista nukkuvat kaikkein huonoiten 18–34-vuotiaat sekä 45–54-vuotiaat. Molemmissa ikäluokissa toistuvista univaikeuksista kärsi noin 62–64 prosenttia vastaajista.
Suurimmalla osalla univaikeuksista kärsivistä suomalaisista (ikäryhmässä 18–24-vuotiaat) oli vaikeuksia nukahtamisen kanssa (73 %). Osa heräilee yön aikana (52 %), tai he heräävät liian aikaisin (22 %).

Suurimpana syynä univaikeuksiin on levoton mieli. Suomalaiset kertoivat univaikeuksiensa pääasialliseksi syyksi huolet ja päässä pyörivät ajatukset. Jopa 49 prosenttia vastaajista koki, että päässä pyörivät ikävät ajatukset estävät heitä nukkumasta.

Koronapandemian vaikutukset näkyvät suomalaisten unitottumuksissa vaihtelevasti riippuen vastaajan iästä. 23 prosenttia 18–24-vuotiaista suomalaisnuorista kertoo nukkuvansa huonommin nyt kuin ennen pandemiaa. Toisaalta vanhemmat suomalaiset eivät koe unenlaatunsa kärsineen juurikaan pandemian aikana.

Lähde: Sana Pharma Medical