OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Lähde: UFF

Suomalaiset lahjoittivat UFF:n vaatekeräykseen viime vuonna noin 13,4 miljoonaa kiloa vaatteita

Suomalaiset lahjoittivat UFF:n vaatekeräykseen käytettyjä vaatteita vuoden 2021 aikana lähes 13,4 miljoonaa kiloa, mikä oli keskimäärin 2,5 kiloa asukasta kohden. Vaikka asukaskohtainen keräysmäärä oli lähellä aiempaa tasoa, vaatteiden kokonaiskeräysmäärä pieneni kuusi prosenttia edellisestä vuodesta.

Suomalaiset ovat kierrättäneet vaatteita ahkerasti poikkeuksellisten pandemiavuosien aikana. UFF:n vaatekeräykseen käyvät lahjoitettavaksi kaikki sellaisenaan uudelleen käyttöön sopivat, ehjät ja puhtaat vaatteet. Yleishyödyllisen valtakunnallisen vaatekeräyspalvelun jatkuvuuden varmistamiseksi säätiö panosti pandemian kestäessä vaatekeräyksen ja varainhankinnan vakauttamiseen ja sen myötä edellytyksiin jatkaa kehitysyhteystyön tukemista.

Poistotekstiileille suunnattu erillinen keräys muodostaa merkittävän mahdollisuuden tehostaa käyttökelpoisten vaatteiden keräyspalvelua, kun resurssit voidaan keskittää sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden kiertoon ja muu poistettava tekstiili ohjautuu sille tarkoitettuun omaan keräykseen. UFF:n vaatekeräykseen lahjoitettujen vaatteiden avulla kerättävät resurssit voidaan näin tehokkaammin kohdentaa hyödyttämään yleishyödyllistä tarkoitusta ja säästää jätteenkäsittelyn kustannuksia.

Säätiön keräämien vaatteiden lajittelussa noudatetaan jätelainsäädännön etusijajärjestystä. Tekstiilit lajitellaan käsityönä ja ohjataan ensisijaisesti uudelleenkäyttöön sellaisenaan, toissijaisesti kierrätettäväksi materiaalina uuden hyödykkeen valmistuksessa. Mikäli tekstiili ei sovellu uudelleenkäyttöön, ohjataan se jätteenä energiantuotantoon. Vaatekierrätys toimii parhaalla mahdollisella tavalla, kun keräykseen lahjoitetaan enenevässä määrin vain ehjiä, puhtaita ja sellaisenaan käyttökelpoisia vaatteita. Nyrkkisääntönä on, että hyväntekeväisyyteen voi lahjoittaa sellaisia vaatteita, mitä voisi antaa myös ystävälle.

Suomalaisten lahjoittamilla ja UFF:n uudelleenkäyttöön ohjaamilla vaatteilla saavutetaan merkittäviä ympäristöhyötyjä. Sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden uudelleenkäyttö on ympäristön kannalta paras vaihtoehto, koska jokainen uudelleenkäytetty vaate vähentää jätteen määrää, energian ja veden kulutusta, hiilidioksidipäästöjä sekä haitallisten kemikaalien määrää.

Säätiö tuki viime vuonna yleishyödyllistä ilmasto- ja kehitysyhteistyötä kaikkiaan noin 8 miljoonalla eurolla. Säätiön vaatekeräys palvelee koko Suomessa, yli 1500 keräyspisteessä.

Lähde: UFF