OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Rasisminvastainen viikko: Rikosuhripäivystyksestä rasististen rikosten ja syrjinnän uhreille tukea

21.–27. maaliskuuta vietetään rasisminvastaista viikkoa. Maahanmuuttajat, muut ulkomaalaistaustaiset, etniset vähemmistöt tai rodullistetut ihmiset saattavat kokea yhteiskunnassa ulkopuolisuutta ja epäluottamusta, mikä voi kasvattaa rikosilmoituksen tekemisen kynnystä. Uhrit voivat pelätä joutuvansa uhreiksi aina vain uudelleen, koska kuuluvat tiettyyn ihmisryhmään.

Rasismi vaikuttaa rikoksen uhreihin monella tapaa, ja rasismista johtuvien rikosten uhreilla voi olla erityisiä tuen tarpeita. RIKU tarjoaa tukea ja käytännön neuvoja rikosprosessissa kaikille rikoksen uhreille, tarvittaessa tulkin avustuksella. Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Suomen laissa turvatut perusoikeudet koskevat kaikkia Suomessa olevia ihmisiä, ja esimerkiksi syrjintä voi olla rikoslain mukaan rangaistava teko.

– Haluamme muistuttaa, että rasismi on rikos, jota meidän tulee yhdessä vastustaa. Rasismi erilaisine ilmenemismuotoineen aiheuttaa uhreille monenlaista kärsimystä ja turvattomuutta. Tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa venäläistaustaisiin ihmisiin kohdistuva rasismi voi myös palvella sotaa lietsovien tarkoitusperiä, sanoo toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg RIKUn tiedotteessa.

Lain mukaan rikosprosessi on kaikille sama. Rikoksen uhreilla on myös oikeus tukipalveluihin, joissa rikokseen liittyviä asioita voi käydä läpi luottamuksellisesti. Kenenkään ei pidä jäädä asiansa kanssa yksin, koska pelkää tilannetta käytettävän poliittisiin tarkoituksiin.

Lähde: Rikosuhripäivystys