OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: Pia Inberg

Suomalaisten hyvinvointia uhkaava kuormitus kasvoi

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n tuoreen kyselytutkimuksen mukaan lähes joka toinen (45 % vastaajista) kokee hyvinvointia ja jaksamista vähentävää kuormitusta. Nuorten aikuisten vastaukset ovat hälyttäviä; heistä kuormitusta kertoo kokevansa nyt jopa 77 %

Suomalaisten kokema kuormitus on selvästi kasvanut viime vuodesta, jolloin reilu kolmannes (38 %) vastaavaan kyselyyn vastanneista kertoi kokevansa hyvinvointia heikentävää kuormitusta. Nuorista aikuisista (18-24 vuotta) näin vastasi vuosi sitten 44 prosenttia.

– Kyselytutkimuksen tulos on syytä ottaa erittäin vakavasti. Arkeemme liittyy paljon epävarmuutta, johon emme pysty itse vaikuttamaan. On tärkeää, että koronavuosien aikana kertynyt kuormitus tunnistetaan ja tehdään päätöksiä, joilla syntynyttä palveluntarvetta voidaan purkaa ja hyvinvointia ja jaksamista tukea. Jokainen voi myös itse tehdä asioita oman ja läheisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi, MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi kommentoi.

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan lisävaikutusta

Kyselystä käy ilmi, että eniten suomalaisia kuormittavat tulevaisuuden epävarmuus (41 %), työhön liittyvät asiat (39 %) ja omaan terveyteen liittyvät asiat (39 %). Ennen ja jälkeen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tehty pistemittaus kertoo, että sota näyttää lisänneen suomalaisten kuormitusta jonkin verran.

Niiden vastaajien osuus, jotka eivät kokeneet lainkaan hyvinvointia vähentävää kuormitusta, oli kaikissa vastaajajoukoissa vähentynyt. Vielä viime vuoden helmikuussa joka neljäs kertoi, etteivät he koe hyvinvointiaan heikentävää kuormitusta. Nyt, maaliskuussa 2022, heitä oli enää vajaa (18%) viidennes.

Nuorten aikuisten tilanne hälyttävä

Pitkittynyt koronapandemia ja maailman tilanteen epävarmuus heijastuvat eniten nuorten aikuisten vastauksiin. Jo entisestään huono tilanne näyttää pahentuneen.

Nuoret aikuiset kertovat, että heitä kuormittavat erityisesti opiskeluun liittyvät asiat (73 %; 2021: 55%), tulevaisuuden epävarmuus (66%; 2021: 47%) sekä yksinäisyys (36%; 2021:42%). Lisäksi 18–24-vuotiaista kaksi kolmesta (64 %) on kokenut uupumusta ja peräti 68 prosenttia masennusta tai ahdistusoireita.

– Näin ei voi jatkua. Nuorten kokema kuormitus oli lisääntynyt jo ennen koronakriisiä, jonka tiedetään heikentäneen erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia. Pandemian lisäksi myös ympäristökriisi ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa lisäävät nuorten turvattomuutta.

Aalto-Matturin mukaan nuorten hyvinvointi tulee nostaa yhteiskunnallisen päätöksenteon kärkiteemaksi. Hoito- ja palveluvelan purkamisen ohella on satsattava mielenterveyttä ja hyvinvointia vahvistaviin toimiin ja myös arvioitava kriittisesti päätöksiä, jotka ovat lisänneet ja aikaistaneet nuorten kuormitusta.

Mikä auttaa jaksamaan?

Kyselyllä haluttiin selvittää myös, mikä on auttanut suomalaisia jaksamaan poikkeusaikana. Tärkeimmiksi keinoiksi nousivat yhteydenpito läheisiin ja tunteiden jakaminen heidän kanssaan, liikunta, uutisten ja ajankohtaisohjelmien seuraaminen sekä kirjojen lukeminen tai kuunteleminen. Naisilla näytti olevan käytettävissään miehiä enemmän keinoja jaksamisen vahvistamiseen.

Jaksamiskeinoja selvitettiin kyselyssä sekä valinta- että avoimella kysymyksellä. Avoimissa vastauksissakin korostui perheen, puolison ja ystävien merkitys. Muiksi tärkeiksi keinoiksi vahvistaa jaksamista mainittiin opiskelu tai työ, lemmikit, luonto, mökki, musiikki, tv:n katselu ja erilaiset harrastukset.

IROResearch toteutti suomalaisten kuormitusta mittaavan valtakunnallisen kyselytutkimuksen MIELI ry:n toimeksiannosta 8.-16.2.2022. Kyselyä täydennettiin Venäjän hyökkäystä koskevilla lisäkysymyksillä 15.-23.3.2022. Kyselyyn vastasi 1 000 Suomessa asuvaa ja sen virhemarginaali on + 3,2 prosenttiyksikköä.

Mielinauha-kampanja haluaa herättää toivoa

125-vuotias MIELI ry tekee monipuolista työtä kaikkien Suomessa asuvien mielenterveyden vahvistamiseksi. Työ ulottuu lasten mielenterveystaitojen tukemisesta nuorisotyöhön, harrastuksiin, työelämään, ikääntyneiden tukeen ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien kriisiauttamiseen. MIELI ry:n kriisiapu on maksutonta. Kriisiapua saa anonyymisti ja ilman lähetettä kasvokkain, puhelimitse tai verkon välityksellä.

Mielinauha-kampanja käynnistyy 1.4. ja jatkuu kesäkuun loppuun saakka. Kampanjan tunnus on tänä vuonna “TOIVO ELÄÄ”, jolla halutaan sanoa, että vaikeimmistakin elämäntilanteista voi selviytyä. Vuosittain toistuva Mielinauha-kampanja muistuttaa kaikkien oikeudesta hyvään mielenterveyteen ja kerää varoja MIELI ry:n tekemään mielenterveystyöhön ja kriisiauttamiseen, myös Ukrainan pakolaisten ja heitä tukevien vapaaehtoisten auttamiseen.

Lähde: MIELI Suomen Mielenterveys ry