OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuva: pexels.com

Mistä toksisen parisuhteen tunnistaa ja koska on aika erota?

Jokaisessa suhteessa on ylä- ja alamäkiä, mutta silloin kun suhde vie jatkuvasti enemmän voimavaroja kuin antaa, on syytä kysyä itseltään, onko kaikki sen arvoista. Suhteessa tulisi olla pääosin hyvä ja turvallinen olla, muistuttaa Terveystalon psykologi ja psykoterapeutti Lotta Heiskanen. Jos suhde aiheuttaa kohtuuttomasti stressiä ja paineita, ja kumppanin lähettyvillä täytyy olla koko ajan varpaillaan, puhutaan toksisesta parisuhteesta.

Toksisen parisuhteen merkkejä ovat esimerkiksi tuen ja kannustuksen puute. Yhdessäolo ei tunnu hyvältä ja sinulla saattaa olla kokemus siitä, että et ole kumppanillesi kovin tärkeä. Suhteessa voi olla myös valehtelua tai pettämistä, etkä voi luottaa kumppaniisi.

Suhteessa saattaa ilmetä myrkyllistä kommunikaatiota, jopa henkistä väkivaltaa. Vihamielinen kommunikaatio voi olla kritiikkiä, häpäisemistä, halveksuntaa, loukkaamista tai nimittelyä. Myös kontrollointi on henkisen väkivallan muoto. Kumppanin vuoksi ei kuuluisi joutua rajoittamaan normaalia elämää, kuten muita ihmissuhteita tai omia töitä ja harrastuksia. Kontrollointi voi kohdistua myös ulkonäköön tai ilmetä esimerkiksi kumppanin puhelimen syynäämisenä.

– Väkivalta voi olla myös seksuaalisiin tekoihin pakottamista tai painostamista, tai tiedottoman tai nukkuvan seksuaalista hyväksikäyttöä. Taloudellinen väkivalta tarkoittaa kumppanin itsenäisen rahankäytön estämistä tai taloudellisista päätöksistä ulkopuolelle jättämistä. Kaltoinkohtelua voi olla toisen jättäminen vaille apua tilanteissa, joissa hän sitä tarvitsee, Oho TV:n tavoittama Heiskanen luettelee.

Mistä tietää, milloin pitäisi erota?

Yksiselitteistä vastausta siihen, koska suhteesta pitäisi lähteä, ei ole, vaan jokainen määrittelee omat rajansa itse.

– Jokainen tekee itse päätöksen suhteensa jatkamisesta tai eroamisesta. Pariterapiasta voi saada apua suhteen vaikeuksiin, sillä jokaisessa parisuhteessa on omat hankaluutensa. Kenenkään ei kuitenkaan pitäisi joutua pelkäämään oman tai lastensa turvallisuuden puolesta. Joskus ero on parasta, mitä voi tehdä oman ja lastensa turvallisuuden varmistamiseksi, Heiskanen muistuttaa Oho TV:lle.

Väkivallan ei pitäisikään koskaan kuulua suhteeseen. Koska väkivallalla on monia muotoja, eivät kaikki välttämättä edes tiedosta olevansa henkisesti tai fyysisesti väkivaltaisessa suhteessa.

– Väkivaltaa ei ole aina helppo tunnistaa. Jos ihminen on kasvanut ympäristössä, jossa on ollut väkivaltaa, epänormaalista voi tavallaan tulla ihmisen mielessä normaalia. Hän ei välttämättä erota, missä rajat menevät ja mitä toiselta on lupa odottaa, Heiskanen selittää.

Monesti väkivaltainen kumppani myös sekoittaa pakkaa vähättelemällä ja selittelemällä tekojaan, tai jopa kieltämällä tapahtuneen kokonaan. Väkivallan kokija saattaa alkaa kyseenalaistamaan omia kokemuksiaan, tai jopa syyttää väkivallasta itseään. Heiskanen kuitenkin muistuttaa, että väkivalta ei ole koskaan uhrin syy. Hän myös varoittaa, että vaikka väkivalta alkaisi hienovaraisesti, se voi hiljalleen raaistua.

Entä kuinka toksisesta, ja erityisesti väkivaltaisesta suhteesta voi lähteä turvallisella tavalla? Heiskasen mukaan tärkeintä on huolehtia omasta turvallisuudesta.

– Jos suhteessa on väkivaltaa tai sen uhkaa, erotilanteessa väkivalta voi kärjistyä ja turvallisuusuhka korostua. Tällaisessa tilanteessa erokeskustelua kumppanin kanssa ei välttämättä ole järkevää käydä. Tärkeintä on suunnitella turvallinen lähteminen esimerkiksi silloin, kun kumppani on poissa. Myös lapset on turvattava. Matkalaukkua voi pitää pakattuna valmiiksi. On tärkeää saada etukäteen selvyys siitä, minne menee. Esimerkiksi turvakodit ovat apuna tällaisissa tilanteissa. Myös sukulaiset ja ystävät voivat auttaa turvallisen paikan löytämisessä.

Miltä näyttää terve parisuhde?

On syytä muistaa, että kaikissa parisuhteissa on joskus ongelmia. Yksi ikävä riita ei välttämättä tarkoita, että suhde olisi toksinen.

– Riidan tuoksinassa on inhimillistä sanoa joskus asioita, joita ei tarkoita. Kukaan ei ole täydellinen. Toksisuudesta tämän erottaa se, että riidan jälkeen tilanne korjataan. Nähdään vaivaa sen eteen, että löytyy ymmärrys toista kohtaan ja pyydetään omaa käytöstä anteeksi, Heiskanen sanoo.

Monet vaikeudet ovat ohimeneviä ja ongelmia voidaan ratkoa. Hyvässä parisuhteessa pystytään keskustelemaan vaikeistakin asioista ja molemmat pyrkivät aidosti kohti parempaa.

– Annan paljon painoarvoa korjaavalle käytökselle: sille, että molemmilla on halu ottaa vastuuta omasta käytöksestä ja toimia paremmin. Jos molemmilla on tahtoa parantaa suhdetta, antaa se toivoa suhteen jatkon kannalta, Heiskanen jatkaa.

Vaikka mikään parisuhde ei ole täydellinen, tietyt elementit ovat läsnä terveessä suhteesssa. Heiskasen mukaan sellaisia ovat muun muassa turvallisuuden tunne ja luottamus, sekä se, että kummankin fyysisiä ja henkisiä rajoja kunnioitetaan. Molemmat osapuolet myös kannustavat toisiaan ja antavat toisilleen tukea. Molemmat kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi.

Jos ongelmia ei kyetä ratkaisemaan kahden kesken, voi puhuminen läheisille tai ammattilaiselle auttaa.

– Kun omat voimat eivät riitä, tai ette löydä itsenäisesti keinoja toimia paremmin, apu voi löytyä parisuhdeterapiasta tai yksilöterapiasta. Asiantuntija arvioi, mikä on juuri siihen tilanteeseen sopiva ratkaisu, Heiskanen päättää.

Lähteet: Terveystalo