OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Kuvio: Asunnottomat Suomessa 2000-2022

Asunnottomuuden vähentyminen jatkui vuonna 2022

Suomessa oli vuoden 2022 lopussa 3 686 yksinelävää asunnotonta, mikä on 262 vähemmän kuin vuonna 2021. Pitkäaikaisasunnottomia oli 1 133, määrä vähentyi 185:llä. Tiedot perustuvat ARAn kunnilta keräämiin tietoihin.

Yksinelävien asunnottomien määrä väheni suurista kaupungeista ainoastaan Helsingissä ja Espoossa. Helsingissä yksineläviä asunnottomia oli 896, mikä on 313 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Espoon asunnottomuus väheni 60:llä 373 henkilöön. Muissa suurissa kaupungeissa asunnottomuus lisääntyi tai pysyi ennallaan. Asunnottomuutta esiintyi 96 kunnassa.

Suhteellisesti eniten asunnottomia oli Turussa, jossa 1 000 asukasta kohden oli 2,0 asunnotonta. Helsingissä suhdeluku oli 1,7, kun se vielä edellisvuonna oli ollut 2,2. Suurista kaupungeista Oulussa oli suhteellisesti vähiten asunnottomia (suhdeluku 0,6).

Asunnottomien naisten ja nuorten määrä kasvoi

Asunnottomia naisia oli 910 ja heidän osuutensa asunnottomista oli 25 %. Asunnottomia, alle 25-vuotiaita nuoria oli 815. Asunnottomien naisten määrä lisääntyi 19 henkilöllä ja nuorten 104 henkilöllä edellisvuodesta.

70 % asunnottomista majailee tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona. Asuntoloissa, majoituslaitoksissa tai laitoksissa asuu 17 % asunnottomista. Ulkona, porrashuoneissa tai ensisuojissa majoittuu 13 % asunnottomista.

Marinin hallitusohjelmassa tavoitteena on ollut asunnottomuuden puolittaminen vaalikauden aikana ja sen poistaminen kokonaan vuoteen 2027 mennessä. ARAn johtaja Jarmo Lindén toteaa, että vaikka asunnottomuus onkin jatkanut vähenemistään, nykyvauhti ei riitä tavoitteeseen.

– Kaupungeista Helsinki ja Espoo ovat edenneet parhaiten, mutta kuntien välillä on myös suuria eroja, ja monissa tilanne on huonontunutkin. Asunnottomuuden poistamiseksi tarvitaan jatkossa siksi parempaa valtakunnallista koordinaatiota, yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen jakamista, Lindén sanoo.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on julkaissut asunnottomuustilastoja vuodesta 1987 alkaen. Tiedot perustuvat kuntien arvioihin asunnottomuudesta kunnan alueella marraskuun puolivälissä.

Lähde: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA