OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Legendaaristen naisgraafikoiden taidetta ensi kerran Kumun isossa salissa

Marju Mutsu (1941‒1980). Katse. 1976. Etsaus. Viron taidemuseo

Legendaaristen naisgraafikoiden taidetta ensi kerran Kumun isossa salissa

Taidemuseo Kumussa 16.7. avattava näyttely Läpi silmiesi mustien syövereiden avaa 1960-luvun jälkipuoliskolla esiin nousseiden virolaisten naisgraafikoiden taidetta uudessa valossa. Taitelijoilla oli monipuolinen suhde sen ajan ympäristöihin ja olemisen tapoihin, ja heidän teoksensa ja niissä käsitellyt aiheet sopivat myös aikamme kuvaan taiteesta ja yhteiskunnasta.

1960-luvun jälkipuoliskolla nousi esiin huomattava määrä naistaiteilijoita, jotka ovat monella tavalla uudistaneet aikansa grafiikkaa. Taidemuseo Kumun näyttely tuo näin laajasti ensi kertaa yhteen Concordia Klarin (1938–2004), Silvi Liivan (1941), Marju Mutsun (1941–1980), Naima Neidren (1943), Kaisa Puustakin (1945), Marje Taskan (1955), Vive Tollin (1928–2020), Aili Vintin (1941), Mare Vintin (1942–2020) ja Marje Üksinen (1945) taidetta 1960–1980-luvulta.

“Läpi silmiesi mustien syövereiden -näyttely on katsaus virolaisten naistaiteilijoiden monikerroksiseen maailmankuvaan. Näistä teoksista ilmenevät huomaavaisuus ympäristöä kohtaan, naisena olemisen eri ulottuvuudet, läheisyyden, huolenpidon ja intiimiyden arvostaminen ja nähtäväksi tekeminen, ystävyys ja muut yhteiskunnalliset ja inhimilliset teemat. Kenties naisgraafikoiden rikas perintö tarjoaa omalta osaltaan tässä ajassa jaksamiseen ja vaihtoehtojen löytämiseen tarvittavia virikkeitä ja kiinnekohtia”, toteaa näyttelyn kuraattori Eda Tuulberg.