OhoTV Suomi

Jokainen hetki on liven arvoinen

Suhtautuminen metsästykseen on säilynyt myönteisenä

Suomen riistakeskuksen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan 60 prosenttia suomalaisista suhtautuu metsästykseen myönteisesti. Tulos on aiempien vuosien tasolla.

Taloustutkimus selvitti suomalaisten suhtautumista metsästykseen. Yli puolet (60 %) suomalaisista vastaa suhtautuvansa metsästykseen melko tai erittäin myönteisesti.

– Erittäin myönteisesti metsästykseen suhtautuvia on neljännes suomalaisista. Kriittisesti suhtautuvien osuus on pysynyt pienenä noin 12 prosentissa, vaikkakin kasvanut hienoisesti, viestintäpäällikkö Mikko Sirkiä Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Myönteisempää suhtautuminen on nuorempien keskuudessa (62 %, 15–44-vuotiaat) ja maantieteellisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa (70 %) sekä Länsi-Suomessa (67 %). Vähiten myönteisesti metsästykseen suhtautuvia on Helsinki-Uusimaa suuralueella (48 %) ja 60–79-vuotiaiden keskuudessa (58 %).

Myös suhtautuminen riistanlihaan on positiivinen. 69 prosenttia kokee riistan olevan eettisintä ja ilmastokestävintä lihaa ja moni (57 %) haluaisi syödä sitä nykyistä enemmän, mutta vain viidennes (20 %) kokee, että riistalihaa on helppo saada.

 Vahva side metsästykseen ja metsästäjiin

Suomalaisilla on vahva side metsästykseen, sillä 65 prosenttia vastaajista sanoi tuntevansa metsästäjän ja 12 prosentilla on omaa kokemusta metsästyksestä.

Miehistä 46 prosenttia metsästää tai on siitä kiinnostunut. Naisista vastaava osuus on 25 prosenttia. Vain kahdella prosentilla suomalaisista ei ole kokemusta metsästyksestä, he eivät tunne metsästäjiä eivätkä ole kiinnostunut siitä.

– Ilahduttavasti enemmistöllä suomalaisista on yhä jonkinlainen yhteys metsästykseen, Sirkiä sanoo.

Useimmin tietoa metsästyksestä saadaan sukulaisilta ja tuttavilta (55 %), TV-uutisista (53 %) ja sanomalehdistä (51 %). TV-uutisia (52 %) ja sanomalehtiä (44 %) pidettiin luotettavimpina tietolähteinä, mutta myös Suomen riistakeskuksen viestintää (37 %) pidetään luotettavana. Sen sijaan sosiaalista mediaa ei pidetä luotettava tietolähteenä (1 %).

– Jokainen metsästäjä on lähipiirissään tärkeä mielipidevaikuttajia. Tämä on tärkeää muistaa, kun keskustelemme metsästyksestä, Sirkiä pohtii.

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Suomen riistakeskuksen toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 1 063 henkilöä  7.4.–10.5.2023. Tutkimus on useimpien kysymysten osalta toteutettu myös vuosina 2004, 2013 ja 2018.

Lähde: Suomen Riistakeskus